Crematorium

Schriftelijke vraag. Betreft: Crematorium

Geachte Burgemeester,

Ik nam kennis van het dossier van het nieuwe crematorium. De verkeersafwikkeling is me evenwel niet duidelijk.
Op de plannen is er sprake van een eventuele doortrekking van de Erasmuslaan tot aan de Broekstraat, maar het is helemaal niet duidelijk hoe die aansluiting dan gerealiseerd zou worden.

  1. Werden er hierover reeds gesprekken gevoerd?
  2. Acht u de Broekstraat een normale toegangsweg voor de mensen die uit Grimbergen komen?
  3. Zal deze weg in dat geval verbreed worden? Zal de omgeving verfraaid worden?
  4. Wat is op termijn het lot van de woningen achterin de Broekstraat?
  5. Wie draait op voor de kosten van de doortrekking van de Erasmuslaan? Wie voor de heraanleg en verbreding van de Broekstraat?

Met dank voor uw antwoord,

Bart Laeremans

Lees hier het antwoord van het college:

Weg Crematorium

Facebooktwitter