[EA] Bewegwijzering, aanduiding en inrichting van de publieke parkings in Grimbergen-centrum

Extra agendapunt gemeenteraad 25 september 2014

Bezoekers van het centrum van Grimbergen vinden niet altijd de weg naar onze parkings. Op bepaalde momenten (zoals zondagvoormiddag of tijdens festiviteiten) staan sommige parkings ook snel vol. Mensen van buiten Grimbergen kennen de alternatieve locaties niet.

Daarom is het nuttig dat de vier Grimbergse parkeerlocaties (Prinsenbos, gemeentehuis, Fenikshof en Ter Wilgen) beter zouden worden aangeduid en, naar het voorbeeld van andere gemeenten, zouden opgenomen worden in een parkeerroute.
Bovendien zou bij de parking van het Fenikshof duidelijk moeten aangegeven worden dat het een publieke parking betreft, die dus niet enkel is voorbehouden voor klanten van de gelijknamige brasserie.

Ook zou deze parking heringericht moeten worden. Vandaag zijn er enkele opgestelde plantsoenbakken gemetseld die niet alleen ongelukkig zijn ingeplant, maar bovendien ook nooit onderhouden worden. Dit zorgt voor een uiterst slordig uitzicht. Ook de aarden strook aan de achterkant van de jeugdlokalen wordt vandaag niet onderhouden en zou beter omgevormd worden naar bijkomende parkeerruimte (in de praktijk wordt ze daarvoor vandaag reeds ingenomen op drukke momenten).

Tegelijk kan er van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om op of nabij elke parking behoorlijke fietsstallingen te voorzien. Aan het Fenikshof en ter Wilgen zijn deze vandaag niet voorzien en de toestand van de losliggende “fietsrekken” aan de inkom van het gemeentehuis is zodanig bedroevend dat deze nauwelijks nog gebruikt worden.

Voorstel

De gemeenteraad stelt voor dat het schepencollege:

  1. voor de vier parkeerlocaties in Grimbergen-centrum een eenvormig en herkenbaar systeem van benaming uitwerkt;
  2. een bewegwijzerde parkeerroute uitwerkt voor bezoekers van elders, waarbij met een logische volgorde wordt gewerkt (b.v. 1. Prinsenbos; 2. Gemeentehuis; 3. Fenikshof en 4. Ter Wilgen);
  3. de parking van het Fenikshof herinricht en optimaliseert;
  4. op of nabij de parkeerzones van het Fenikshof en Ter Wilgen fietsenstallingen voorziet; een behoorlijke en aantrekkelijke fietsenstalling inricht nabij het gemeentehuis;
  5. dit plan, samen met het kostenplaatje, voorlegt aan de gemeenteraad;
  6. uitleg geeft aan de gemeenteraad over de eventuele andere initiatieven die genomen worden om de Grimbergse handelskern te versterken.

Bart Laeremans

Foto’s:

Parking Fenikshof2

Parking Fenikshof1

Parking Fenikshof3

Fietsrekken

Facebooktwitter