[PM] Eurostadion: Vernieuwing sterk ontgoocheld in deloyale houding én timing Open VLD

De fractie Vernieuwing heeft met ontgoocheling kennis genomen van het onverbloemde ‘pro’-standpunt van de Grimbergse VLD inzake de bouw van het Eurostadion in Grimbergen.

Hoewel de kwestie reeds geruime tijd maandelijks op de agenda staat van de Grimbergse gemeenteraad, had die partij tot op heden nog altijd niet de moed getoond om kleur te bekennen en de consensus te doorbreken rond een (minstens) kritische houding tegenover de bouw van het stadion in Grimbergen. Het standpunt van de OVLD verklaart anderzijds waarom het college van CD&V, OVLD en Groen er tot op heden niet in geslaagd was een duidelijk ‘neen’ te formuleren tegen de komst van het stadion.

Vernieuwing betreurt vooral de timing. Net nu over de gemeenteraadsfracties heen een gezamenlijke brief was uitgewerkt aan het adres van de Vlaamse regering, wordt de kracht van dit initiatief in belangrijke mate onderuit gehaald door het VLD-standpunt. De houding van deze partij is dan ook laakbaar en deloyaal.

Echt verwonderd is Vernieuwing niet. Zo zit de Grimbergse VLD-schepen van Sport op het kabinet van de Brusselse minister Guy Vanhengel, die al jaren lang de gangmaker is van Parking C en op die manier een aantal problemen van de hoofdstad maar al te graag wil afwentelen op Grimbergen. De argumenten van de Open VLD ten gunste van het stadion zijn ook niet erg verwonderlijk: de komst van het stadion zorgt voor extra economische activiteiten en bijgevolg … is het goed. Dat een uiterst strategisch gelegen stuk van Grimbergen hierdoor voorgoed wordt uitverkocht aan en ingepalmd door Brussel, is blijkbaar slechts een akkefietje.

Vernieuwing zal er op toezien dat inzake het dossier van het stadion voortaan niet door het college maar enkel door de voltallige gemeenteraad standpunten worden ingenomen. In de schoot van de gemeenteraad is er immers lang geen meerderheid te vinden die voorstander is van de bouw ervan.

We betreuren overigens dat in het persbericht van de burgemeester een belangrijke passage werd weggelaten, waarin verwezen werd naar mogelijke procedures die door buurtcomités óf door het gemeentebestuur zouden kunnen ingesteld worden.

Bart Laeremans
Fractievoorzitter vernieuwing

Facebooktwitter