[EA] Atletiekpiste Humbeek

Extra agendapunt gemeenteraad 28 augustus 2014

Naar ik verneem zou de oplevering van de nieuwe atletiekpiste te Humbeek eerstdaags worden opgeleverd of misschien is dit ondertussen reeds gebeurd?

• Wanneer zal deze piste officieel in gebruik kunnen worden genomen?

Er is nog geen definitieve oplevering gedaan van deze atletiekpiste. Er werd wel al een voorlopige oplevering gedaan waar er verschillende kleine gebreken werden geconstateerd die eerst nog dienen te worden hersteld.
Het in gebruik nemen van deze piste kan maar pas nadat alle problemen zijn verholpen. Vermoedelijk zal dit in de loop van de maand september gebeuren.

• Aangezien deze piste volledig werd omheind en voorzien werd van een toegangsportiek is de vraag op welke manier de sportliefhebbers het terrein kunnen betreden.

Dit terrein zal enkel maar toegankelijk zijn voor sportliefhebbers mits de aanschaf van een toegangsbadge die verkrijgbaar zal zijn op de Sportdienst.
Voor leden van atletiekclub zal dit gebeuren via de clubverantwoordelijke en dit op de dagen en uren die voor hen werden gereserveerd.

• Wat is de regeling met de Humbeekse voetbalclub betreffende de verplaatsbare doelen, zijn deze reeds beschikbaar ? Kunnen zij de competitie terug aanvangen op de Humbeekse terreinen?

De verplaatsbare doelen voor het hoofdterrein werden besteld maar kunnen pas gebruikt worden nadat de atletiekpiste volledig is opgeleverd. De Humbeekse Voetbalploeg zal dus nog zolang op terrein 2 moeten aantreden voor haar wedstrijden.
Meer informatie zal beschikbaar worden geteld tijdens de bestuursvergadering van het Autonoom Gemeente Bedrijf op 4 sept 2014.

Yves Verberck
Gemeenteraadslid

Facebooktwitter