[EA] Locatie van het Beigemse oorlogsmonument en de bescherming ervan

Extra agendapunt gemeenteraad 28 augustus 2014

In Beigem is commotie ontstaan over de eventuele verplaatsing van het oorlogsmonument van Beigem. Er is sprake van een verhuis van dit monument naar de omgeving van de kerk. Rond het pleintje aan het oud-gemeentehuis zou een omheining komen. Het plein zou dan integraal en definitief gebruikt worden als speelplaats.

De Beigemse verenigingen hebben hiertegen krachtig geprotesteerd. Ze hebben het openlijk over een schending van het Beigemse patrimonium en een gebrek aan respect.

Het is inderdaad zo dat dit monument vergroeid is met het oud-gemeentehuis en mee bepalend is voor de charme van dit plein.

Er zou bij het gemeentebestuur een drietal jaar geleden een beschermingsdossier ingediend zijn voor zowel het oud-gemeentehuis als het monument, maar daar werden tot op heden blijkbaar geen stappen in ondernomen.

In ieder geval is duidelijk dat in afwachting van de behandeling van zo’n beschermingsdossier het niet toegelaten is dat er aan het gebouw of aan de betrokken omgeving iets gewijzigd wordt. Het gemeentehuis en het oorlogsmonument zijn overigens opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Het is passend dat het gemeentebestuur zonder dralen alle nodige initiatieven neemt om het monument en het plein te beschermen.

Voorstel

De gemeenteraad stelt voor dat het schepencollege:

A. een antwoord versterkt op volgende vragen:

  1. Blijft het schepencollege bij zijn voornemen om het monument te verplaatsen? Zo ja, waarom en naar welke locatie?
  2. Klopt het dat enige tijd geleden een beschermingsdossier werd ingediend bij de gemeente omtrent deze locatie? Zo ja, welke stappen werden er sindsdien in dit dossier gezet?
  3. Op welke wijze zal er de komende weken hierover gecommuniceerd worden met de Beigemnaars?
  4. Voor welke andere Beigemse gebouwen werden er beschermingsdossiers ingediend? Wat is daar de stand van zaken?

B. alles in het werk stelt om het oud-gemeentehuis samen met het plein en het monument te laten beschermen.

Bart Laeremans

Facebooktwitter