Bibliotheekbezoeken naar aanleiding van het Masterplan Strombeek

Naar aanleiding van de plannen voor een nieuw gebouw voor de bibliotheek van Strombeek-Bever (locatie zie foto onderaan dit verslag) bezochten we afgelopen zaterdag met het beheersorgaan van de bibliotheek drie bibliotheken: Muntpunt in Brussel en de bibliotheken van Asse en Affligem. Hieronder kan u een verslagje vinden van een bijzonder leerrijke dag.

Reeds enkele maanden geleden bracht de bibliothecaresse een bezoek aan verscheidene bibliotheken ter sprake om ons, de leden van het beheersorgaan, een beeld te kunnen geven van hoe we de nieuwe bibliotheek vorm zouden kunnen geven. Zij koos drie recente bibliotheken, een weldoordachte keuze zo bleek.
De drie bibliotheken waren allen recent gebouwd. Het Muntpunt betreft een gebouw van 8000m² dat geopend werd in 2011 met een kostprijs van een ruime 15 miljoen euro. De bibliotheek van Affligem werd in 2012 geopend met een kostprijs van 2,7 miljoen euro. Dit bedrag omvat 2700m² aan nieuwe ruimte voor gemeentelijke diensten, waarvan er 700m² voor de bibliotheek bestemd was. De bibliotheek in Asse tenslotte werd in 2006 geopend met een kostprijs van 7,5 miljoen euro. Dit bedrag omvat ook het cultuurcentrum waarin de bibliotheek van 1000m² geïntegreerd is.

Qua inrichting waren er bij de drie bibliotheken enkele gelijkenissen doch veel verschillen. In Brussel en Affligem werd gekozen voor een plafond van spuitpleister om de akoestiek te verbeteren. Dit was zeer duidelijk merkbaar, toen we in Asse elk geluid doorheen de bibliotheek konden horen, terwijl dit in Brussel en Affligem ondenkbaar was.
Ook qua stijl waren er merkelijke verschillen. In Brussel werd er naar een indeling volgens kleurthema’s gewerkt. Deze thema’s omvatten steeds een verdieping waar die kleur ook zeer duidelijk tot uiting kwam. Ook in Affligem werd er met kleuren gewerkt om de verschillende afdelingen van elkaar te onderscheiden. In Asse tenslotte waren de kleuren afwezig waardoor je je weg doorheen de bibliotheek meer moest zoeken.
Ook qua gebouw was er een gemeenschappelijke lijn te trekken bij de bibliotheken te Brussel en Affligem. Hier werden zwart en wit als centrale kleuren gekozen wat het geheel zeer strak en ruim deed ogen. Ook de keuze voor lage rekken in de centrale ruimtes zorgde voor een zeer open gevoel, net zoals de vele natuurlijke lichtinval via de ramen. In Asse werd daarentegen voor een industriële look met weinig natuurlijke lichtinval gekozen waardoor het ruime gevoel veel minder was dan in beide voorgenoemde bibliotheken.
Op het gebied van techniek tenslotte zaten de drie bibliotheken al op een hoger niveau dan onze bibliotheek. In de bezochte bibliotheken maakt men reeds gebruik van een automatisch uitleen- en inleversysteem dat in Brussel al een stap verder ging met een lopende band die de boeken meteen sorteerde volgens genre.

Het werd een zeer boeiende en leerrijke dag met een 15-tal personen van verschillende strekkingen in onze gemeente: gemeentebestuur en bibliotheekraadsleden die over de partijgrenzen heen observaties maakten ten behoeve van een nieuwe moderne en gebruiksvriendelijke bibliotheek in onze gemeente. Het Muntpunt te Brussel is een droom, terwijl we in Affligem en Asse leerden dat ook de ruimte van een degelijke berging en personeelsruimte zeer belangrijk zijn. De bibliotheek van Asse leerde ons tevens dat het gevoel van ruimte en een goede akoestiek onontbeerlijk zijn voor een bibliotheek.

We staan als bibliotheekraad en gemeentebestuur voor een grote uitdaging om onze inwoners van een mooie nieuwe bibliotheek te voorzien. Dankzij een goedgeorganiseerde dag door onze bibliothecaresse hebben wij met zijn allen veel nieuwe ideeën opgedaan. Wordt zeker vervolgd!

Wim Missotten
Lid beheersorgaan bibliotheek

15530077452_ff1c3869f9_z

Facebooktwitter