Zware kloppartij Palmfuif Humbeek

Schriftelijke vraag. Betreft: Zware kloppartij Palmfuif Humbeek

Geachte Burgemeester,

Ik verneem dat een man uit Meise tijdens het voorbije weekend ernstig verwond werd nadat hij na de Palmfuif in Humbeek door een zevental allochtone jongeren in een verlaten straatje werd aangevallen.

De Palmfuif zou voor het overige goed verlopen zijn en dit gebeuren werpt dan ook een pijnlijke smet op het voorbije weekend.

Alles zou in het werk moeten gesteld worden om de daders te vinden. Uit het krantenbericht leid ik af dat het slachtoffer in staat moet zijn om een aantal van hen te herkennen.

  1. Kan u mij meedelen waar de feiten zich hebben afgespeeld?
  2. Wordt alles door de politie in het werk gesteld om de daders op te sporen? Wordt aan deze zaak met andere woorden grote prioriteit gegeven?
  3. Kan u, voor zover dit in uw mogelijkheden ligt, met aandrang vragen aan politie en parket om de nodige mensen en middelen voor dit onderzoek uit te trekken?

Met dank voor uw antwoord,

Bart Laeremans

Lees hier het antwoord van het college:

Van: Marleen Mertens [mailto:marleen.mertens@grimbergen.be]
Verzonden: donderdag 29 augustus 2013 15:49
Aan: Bart Laeremans
Onderwerp: RE: Zware kloppartij

Geachte heer Laeremans

De aangehaalde vechtpartij werpt inderdaad een smet op de palmfuif alhoewel ik kan stellen dat niemand, buiten de daders, verantwoordelijk kan gesteld worden voor dergelijk onnodig geweld, ook de organisatoren van dit evenement niet.

Zoals u begrijpt zit het onderzoek in deze zaak volledig in de gerechtelijke sfeer en kunnen wij hierover niet openlijk communiceren met de vraagsteller.

Ik kan desalniettemin stellen dat de lokale politie haar taken in deze zal opnemen en de nodige onderzoeksdaden zal stellen om te trachten deze zaak tot een goed einde te brengen. Al kan ik niet verzekeren dat, met de informatie die voorhanden is, de daders zullen kunnen geïdentificeerd worden.

Met vriendelijke groeten,

Marleen Mertens
Burgemeester

Facebooktwitter