Zone rond vijver Piereman wordt stevig opgewaardeerdDe zone rond vijver Piereman is een geliefkoosde plek voor wandelaars en fietsers. De vijver, gelegen aan de Bergmansbeekweg in Strombeek-Bever, maakt deel uit van een ruimer recreatiegebied, waarin onder meer KFC Strombeek, LAGO Club, Singel Petanque Club, een speeltuin, een skatepark en jeugdinfrastructuur gevestigd zijn. Aangezien de oeverbescherming op vele plaatsen stuk was, besloot gemeente Grimbergen om de vijver ineens grondig te ruimen. In een volgende stap worden de paden aangepakt en zo wordt toegewerkt naar een herwaardering van de volledige site.

Door de bodem zo weinig mogelijk af te dichten, anticiperen we op de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering. Ontharden pakt vele uitdagingen tegelijk aan, denk maar aan een betere bodemkwaliteit, een aangenamere leefomgeving, grotere biodiversiteit, betere luchtkwaliteit en minder wateroverlast.

Chantal Lauwers
Schepen van LeefmilieuMeer info op de gemeentelijke webstek

Vijver Piereman
Facebooktwitter