Tekort aan redders en de sluiting van zwembaden – vervolg

Geachte burgemeester,
Geachte schepen,

Ik verwijs naar mijn extra agendapunt op de gemeenteraad van 27 juni 2018 betreffende het tekort aan redders in onze gemeentelijke zwembaden en de gevolgen ervan wegens de sluiting van het openluchtzwembad Lammekes en de onregelmatige dienstverlening van het overdekte zwembad Pierebad.

Het antwoord op de door mij gestelde vragen laat helemaal geen gunstig beeld zien voor wat betreft de toekomst van onze zwembaden. Hieruit blijkt ook dat Grimbergen, buiten de gewone standaard aanwervingsprocedures, geen extra acties onderneemt die het huidige tekort aan redders kan opvullen. Dit hypothekeert ook de dienstverlening voor de volgende jaren.

Nochtans waren mijn voorstellen helemaal niet onrealistisch en worden bepaalde onderdelen van mijn voorstellen ondertussen reeds toegepast door o.a. de gemeente Zaventem.

Deze uitzonderlijke situatie vraagt dus dringend om een uitzonderlijke maatregel. We kunnen niet langer afwachten tot 2019 en dan hopen dat het probleem zichzelf opgelost.

Het organiseren van een spoedcursus hogere redder door de gemeente of een samenwerking met de gemeente Zaventem is een mogelijke oplossing om een pool van “interim redders” aan te leggen. Mits goed aangepaste en diverse contracten en het eventueel subsidiëren van deze opleiding, na het behalen van het diploma, moet men voldoende vrijwilligers kunnen aantrekken om zo de schaarste aan redders voor lange tijd te beperken.

Mijn voorstel aan het college:

– Mag ik het college verzoeken om contact op te nemen met de gemeente Zaventem om na te gaan hoe zij deze opleiding organiseren en of er eventueel tot een samenwerking kan worden aangegaan.
– Wat is het standpunt van het college om een dergelijk initiatief in onze gemeente te ondersteunen?
– Mag ik u verzoeken om mij op de hoogte te houden van de acties die door Grimbergen zullen worden ondernomen om het huidige en toekomstige probleem van het tekort aan redders op te vangen.

Met hoogachting,

Yves Verberck
Gemeenteraadslid

Antwoord van de gemeente:

Facebooktwitter