Rondzendbrief 12/05/2013

De onderwijsinfrastructuur in onze Grimbergse scholen

Vernieuwing plaatste de kwestie van de capaciteitsproblemen in onze scholen op de agenda. (Zie ook extra agendapunt Gemeenteraad 25/04/2013) Buurgemeenten Asse en Vilvoorde slaagden erin om elk vijf miljoen euro binnen te rijven voor dringende uitbreidingsprojecten. Grimbergen kreeg, tot verbazing van ons gemeentebestuur, nul euro.

Dit heeft onder meer te maken met de traagheid waarmee de zaken in onze gemeente worden aangepakt.

Zo werd er heel wat tijd verprutst inzake de schooluitbreiding in Beigem en is er nog altijd geen duidelijkheid over de locatie waar de gemeenteschool van Strombeek komt (of blijft), zodat er bij de Vlaamse regering helemaal geen concreet project kan worden ingediend. Er zouden hier dringend knopen moeten doorgehakt worden.

Ook ziet het gemeentebestuur nog altijd niet de noodzaak in van de bouw van extra kaslokalen in de Borgt.

Men wil er opnieuw enkele containerklassen neerpoten, terwijl er echt wel nood is aan een duurzame uitbreiding. We hebben ter zake overigens een concreet voorstel gedaan. Als het gemeentebestuur versneld subsidies wil binnenrijven (en dus geen 7 jaar wil wachten), moet het geloofwaardige dossiers opstellen. (Zie ook extra agendapunt Gemeenteraad 25/04/2013)

We voegen hierbij tevens de evolutie van de Grimbergse schoolbevolking (+ 600 leerlingen in 7 jaar tijd) en (in de eerste bijlage) van het aantal anderstalige kinderen in onze scholen (van 20 naar 27 procent in 4 jaar tijd).

Facebooktwitter