Parkvijvers Borgt

Geachte Burgemeester,

Tijdens Borgt Kermis werd ik erop gewezen dat de vijvers van het park al lang niet meer gereinigd zijn. Gevolg is dat er deze vijvers niet meer diep zijn en er nauwelijks nog vis op zit.

De Grimbergse vissers laten de vijvers daardoor links liggen. Het vijveroppervlak is bovendien grotendeels ingenomen door algen.

Hoe lang is het geleden dat de vijvers gereinigd werden?

Kan het nodige worden gedaan om de vijvers weer in orde te stellen?

Met dank voor uw antwoord en voor nuttig gevolg,

Bart Laeremans

Foto:

Facebooktwitter