Padje Van der Nootpark

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

Het pad dat doorheen het Van der Nootpark gaat ligt er bij slecht weer altijd vrij modderig bij en de plassen blijven op het pad staan. Als deze plassen bij koude temperaturen gaan aanvriezen, is het er erg gevaarlijk voor voetgangers. Na verschillende klachten ben ik er deze ochtend foto’s gaan nemen en werd er ter plaatse nog over aangesproken door de twee dames die u op de 1e foto kan zien.

Graag had ik een antwoord gekregen op onderstaande vragen:

1) Ik dacht dat er een herwaardering was gepland voor dit park. Klopt dit? Voor wanneer is die gepland en wat houdt deze in?

2) Wordt daarbij voorzien dat de paden in het park verhoogd, verhard en verbeterd worden?
– Zo ja, wat gebeurt er in afwachting daarvan?
– Zo neen, kan het gemeentebestuur aan de diensten de opdracht geven tot een spoedige verhoging en verharding van deze paden?

Dank bij voorbaat.

Met de meeste hoogachting,

Luk Raekelboom

Foto 1:
2015-01-20 09.22.23

Foto 2:
2015-01-20 09.22.10

Antwoord van de gemeente:

PadVanderNootpark

Facebooktwitter