Omruilen van de oude rode huisvuilzakken

Grimbergen 18 mei 2021. Het was even wachten op de productie van de nieuwe rode huisvuilzakken. De oude restafvalzakken kan je tot 30 juin 2021 gebruiken. Probeer deze restafvalzakken eerst op te gebruiken, want vanaf 1 juli worden alleen de nieuwe rode zakken opgehaald. Ongeopende rollen kun je omruilen tegen nieuwe zakken. Doordat de nieuwe restafvalzakken pas vanaf half april beschikbaar zijn, is het niet voor alle inwoners haalbaar om de zakken tijdig op te gebruiken. Het gemeentebestuur besliste daarom dat je ook niet-gebruikte en propere zakken per stuk kunt omruilen.

Overstap naar nieuwe rode huisvuilzakken

“Om in regel te zijn met de Vlarem wetgeving die ons wordt opgelegd door de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM) moeten vanaf 1 juli 2021 alle huisvuilzakken bestaan uit minstens 80% gerecycleerde plastics”, legt schepen van afvalbeleid Yves Verberck uit.
De bestaande blauwe PMD-zak en de witte GFT-zak voldoen reeds aan deze voorwaarde en kun je ongehinderd gebruiken. Maar de rode restafvalzak is niet conform de wetgeving. Deze restafvalzak wordt vervangen door een nieuwe rode huisvuilzak bestaande uit recycleerbaar materiaal. Dit recycleerbaar materiaal is iets roder van kleur en voelt anders aan qua structuur.
Door de zeer late levering van de nieuwe huisvuilzakken door de producent, zijn de nieuwe afvalzakken pas vanaf half april 2021 in alle verkooppunten beschikbaar.

Omruilen oude restafvalzakken na afspraak

Heb je nog oude rode huisvuilzakken? Je kan deze nog gebruiken tot 30 juni 2021. Vanaf 1 juli kan je alleen nog de nieuwe restafvalzakken gebruiken
Niet-gebruikte en propere restafvalzakken kan je omruilen tegen nieuwe huisvuilzakken. Omruilen kan vanaf 1 juli tot 31 oktober 2021 na afspraak op vastgestelde tijdstippen. De info vind je op onze website alsook in de verkooppunten.

Omruilpunten:

✓ Gemeentelijke loods, Humbeeksesteenweg 245, 1850 Grimbergen
(☎ 02.257.25.90 – 2de en 4de woensdag van de maand)

✓ Gemeentehuis onthaal, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen
(☎ 02.260.11.12 – 2de en 4de donderdag van de maand)

✓ Sociaal Huis onthaal, Verbeytstraat 30, 1853 Grimbergen
(☎ 02.26.71. 05 – 2de en 4de donderdag van de maand)

“We raden iedereen aan om zoveel mogelijk de oude zakken op te gebruiken voor 30 juni 2021.
Volle rollen kunnen nadien zonder problemen gratis worden omgeruild. Voor de inwoners die aparte ongebruikte afvalzakken over hebben, voorzien we nu de mogelijkheid om deze ook per stuk om te ruilen. Denk eraan dat u vooraf een afspraak maakt.”, licht schepen Verberck toe.

Meer informatie:

Yves VERBERCK
yves.verberck@grimbergen.be – 0472 59 17 34
Schepen van lokale economie, leefmilieu, afvalbeleid, land- en tuinbouw

Facebooktwitter