Mobiliteitsplan

Herziening mobiliteitsplan voor de deelgemeente Strombeek-Bever

Het bestaande mobiliteitsplan van de gemeente Grimbergen werd conform verklaard op 12 juni 2012. In dit plan werd de deelgemeente Strombeek-Bever niet volledig uitgewerkt daar de studie voor het Masterplan pas was opgestart.

Ondertussen staat deze studie reeds zover dat het mobiliteitsplan voor deze deelgemeente moet herzien worden.
Het bestaande mobiliteitsplan wordt momenteel via de procedure ‘verbreden en verdiepen’ herwerkt en dit vnl. voor de deelgemeente Strombeek.
Zoals tijdens de bewonersvergadering werd toegelicht, wil het bestuur ook graag zijn inwoners hun inbreng vragen.
Zo werden op basis van de gevoerde onderzoeken een aantal voorstellen m.b.t. het uitwerken van een verkeerscirculatieplan opgemaakt. Bij het uitwerken van deze voorstellen werd met volgende zaken rekening gehouden:
– het doorgaand verkeer (komende van buiten Strombeek en rijdend naar een bestemming buiten Strombeek) moet uit de kern van Strombeek worden geweerd en dient gebruik te maken van de ‘ringweg’
– de openbare ruimte is beperkt en wordt nu veelal ingenomen door het autoverkeer (zowel rijden als parkeren). Het instellen van éérichtingsverkeer wil trachten om meer ruimte te maken voor andere weggebruikers en om de leefbaarheid te verhogen.
Als bewoner en gebruiker van het openbaar domein in deze deelgemeente beschikt u over een praktische kennis die we graag willen kennen en mee opnemen in het verder proces van het plan.

Het voorstel van de 2 uitwerkte scenario’s:

Voorstel plan 1 Voorstel plan 2

Uw suggesties en opmerkingen kan u zenden naar: College van burgemeester en schepenen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, of mailen naar: ‘gemeentebestuur@grimbergen.be’ met vermelding:’mobiliteitsplan Strombeek’, en dit tot en met 16 januari 2014

Het volledige mobiliteitsplan kan u vinden op de site van de gemeente

http://www.grimbergen.be/mobiliteitsplan.html

Facebooktwitter