Mobiliteitsplan krijgt eerste bijsturing, geen koerswijzingDe uitrol van het nieuwe mobiliteitsplan in Grimbergen lokt heel wat reacties uit. Gezien aan dit mobiliteitsplan een uitgebreid participatietraject voorafging, roept de gemeente op om het plan een kans te geven en constructief in dialoog te gaan. Daartoe krijgen betrokken inwoners vanaf 16 april de kans om hun onderbouwde mening te geven via het participatieplatform ‘Grimbergen Denkt Mee’. Het uitgangspunt is duidelijk: hiaten in de huidige circulatiemaatregelen bijsturen.

We reiken de mensen die zich nog niet kunnen vinden in het actuele mobiliteitsplan graag de hand. Omdat we vaststellen dat de stroom aan negatieve reacties is terug te brengen tot enkele thema’s, willen we alle argumenten bundelen via ons participatieplatform. Op ‘Grimbergen Denkt Mee’ kan je na de paasvakantie terecht om jouw mening te delen en te onderbouwen. Zo kunnen we samen gericht aan oplossingen werken.

Bart Laeremans
BurgemeesterMeer info op de gemeentelijke webstek

Facebooktwitter