Met een nieuw mobiliteitsplan naar een veiligere gemeente


Dit plan biedt een nieuwe visie op (lokale) mobiliteit in Grimbergen en zorgt voor heel wat concrete, belangrijke verbeteringen. Een mobiliteitsplan is echter nooit af en is dynamisch. Aanpassingen, evaluaties en bijsturingen zullen dus zeker aan de orde zijn waar nodig. Uiteraard zullen we hiervoor steeds ons oor te luisteren leggen bij onze inwoners. Als bovendien blijkt dat er nog te veel overlast is tijdens de werken aan het viaduct van Vilvoorde of bij Werken aan de Ring, dan zullen we het mobiliteitsplan meteen bijsturen.

Bart Laeremans
Burgemeester
Alle informatie op de gemeentelijke webstek


Facebooktwitter