Grimbergse gemeentescholen gaan samenwerken met 3Wplus voor de voor- en naschoolse opvang

Vanaf 1 april zal de organisatie van de voor- en naschoolse opvang in de 4 gemeentelijke basisscholen Mozaïek (Humbeek), ’t Mierken (Beigem), ‘de negensprong’ (Borcht) en ’t Villegastje (Strombeek-Bever) worden opgenomen door 3Wplus. Vandaag werd de overname-overeenkomst tot overdracht van het personeel ondertekend.

Grimbergen wil de kwaliteit van de opvang in haar scholen verbeteren. “In 2020 besliste de gemeente al om steeds een basisinzet van minimum 2 kinderbegeleiders in de scholen te voorzien omdat dit ten goede zou komen aan de organisatie van de opvang en de veiligheid van de kinderen”, stelt Schepen van Onderwijs Karlijne Van Bree. “Voor de organisatie zelf beslisten we dit jaar om vanaf 1 april beroep te doen op het dienstverleningsbedrijf 3Wplus. In het kader van een uitgebreide marktbevraging zijn er een reeks voorafgaandelijke gesprekken geweest waaruit bleek dat de visie en het pedagogisch beleid van 3Wplus het meest aansloot bij de wensen van de gemeente. 3Wplus heeft ook al ervaring in sommige andere gemeenten.”

Schepen Van Bree verwijst verder naar het Decreet Buitenschoolse Kinderopvang dat sinds januari 2021 geldt en dat streeft naar een geïntegreerd aanbod van activiteiten. Ze stelt: “De gemeente voorziet via de projecten Brede School en Flankerend Onderwijsbeleid jaarlijks al extra middelen voor opvangactiviteiten en -materiaal. 3Wplus zal alvast bij het schooloverleg van de gemeentescholen betrokken worden, waardoor er conform het nieuwe Decreet samengewerkt kan worden aan een kwalitatieve invulling van de opvang.”

De gemeente investeert fors in de opvang. Vanaf dit jaar zal het toezicht in de scholen rond de € 540.000 per jaar schommelen.

De samenwerking die vandaag met 3Wplus officieel werd vastgelegd, is een belangrijke stap voorwaarts in de kwaliteitsverhoging van de voor- en naschoolse opvang in de gemeentescholen“.

Karlijne Van Bree
Schepen van Onderwijs

Een eerste reden hiervoor is de genomen beslissing om steeds een basisinzet van minimum 2 kinderbegeleiders in de scholen te voorzien, waardoor ook de andere schoolnetten extra middelen van de gemeente via het systeem van de “sociale voordelen” ontvangen. Maar ook de loonbarema’s werden verhoogd. Daarenboven zullen de kinderbegeleiders in de gemeentescholen steeds terecht kunnen bij een eigen coördinator, een extra functie, en wordt er in bijkomende pedagogische begeleiding voorzien. Er zullen ook vormingen georganiseerd worden die relevant zijn om een kwalitatieve opvang te blijven waarborgen. Heel wat coördinatietaken zoals administratieve ondersteuning en personeelsadministratie zullen uitgevoerd worden door 3Wplus.

Alle kinderbegeleiders kunnen verder aan de slag blijven bij 3Wplus met een contract van onbepaalde duur. Dit werd vandaag geofficialiseerd via de ondertekening van een overname-overeenkomst tussen de gemeente en 3Wplus. 

Karlijne VAN BREE
karlijne.vanbree@grimbergen.be – 0474 93 12 19
Schepen voor onderwijs, toerisme en erfgoedbeleid

Foto ondertekening overeenkomst (v.l.n.r. Chantal Lauwers (voorzitter gemeenteraad), Monique Van der Straeten (voorzitter 3Wplus), Karlijne Van Bree (Schepen voor Onderwijs), Martine Lemonnier (gedelegeerd bestuurder 3Wplus) en William De Boeck (Schepen voor Financiën en Personeel).
Facebooktwitter