[PM] Grimbergs bestuur ontgoochelt over de hele lijn

De Grimbergse meerderheidspartijen CD&V en VLD hebben ons gisteren driedubbel ontgoocheld. Twee van onze drie bijkomende agendapunten werden immers weggestemd. Daarnaast werd ook een ‘Integratiebeleidsplan’ goedgekeurd dat ingaat tegen het Nederlandstalig karakter van onze gemeente.

Ons extra punt over Potaarde werd opgesplitst in een voorstel om aan minister Muyters te vragen zijn beslissing tot inkrimping in te trekken (zodat de hele procedure meteen opnieuw kan opgestart worden) en anderzijds een voorstel tot realisatie van een park van 3 hectare op het hoofdterrein van het Potaardeveld. Beide punten werden evenwel door de meerderheidspartijen weggestemd.

Zij vonden het namelijk aangewezen om eerst met minister Muyters een gesprek te voeren. Tegelijk verklaarde de CD&V-fractievoorzitter mondeling dat zijn partij “voorstander is van een park van 4 hectare”. Hij paste hierbij een lepe tsjeventruuk toe: ook het bosgedeelte aan de overkant van de Landhuizenlaan (dat nooit ter discussie stond) wordt immers meegeteld. Op die manier blijft men nog steeds bij 1,5 hectare park op het eigenlijke Potaardeveld. De burgemeester blijft bovendien het zeer bizarre idee verdedigen om de nieuwe gemeenteschool op het Potaardeveld (en dus buiten Strombeek) te bouwen.

Daarnaast wezen de meerderheidspartijen tevens onze motie van de hand inzake de concentratie van de vliegtuigroutes boven de Ring en dus boven Grimbergen. Men was van oordeel dat men al genoeg brieven had verstuurd en maar beter papier kon sparen.

De raadsleden van CD&V en VLD keurden gisteren samen met Groenpro tevens het “Integratiebeleidsplan” goed. Het gaat om een heel belangrijk document dat bol staat met voorstellen die het Vlaams karakter van onze gemeente op losse schroeven zetten en waarmee men Grimbergen en de gemeentediensten wil “interculturaliseren”.

We tillen bovendien erg zwaar aan het feit dat de gemeenteraadsleden op geen enkele wijze werden betrokken bij de totstandkoming van dit belangrijke document. We formuleerden hierbij tal van concrete vragen, maar de burgemeester weigerde om ook maar één van deze vragen te beantwoorden. De houding van de meerderheid was niet alleen grof, ze was bovendien buitengewoon ondemocratisch. Als hetzelfde bestuur aan de macht blijft, dreigt Grimbergen de weg op te gaan van de totale verBrusseling.

Bart Laeremans
Lijsttrekker Vernieuwing

Facebooktwitter