Grimbergen breekt uit!Door de klimaatverandering krijgen we als gemeente steeds meer te kampen met hittestress, wateroverlast en droogte. In sterk verharde gebieden kunnen de problemen van hittestress en wateroverlast zeer sterk spelen. Onze inwoners ondervinden dit steeds meer aan den lijve.

De bewoners van de Pieter Breughelstraat vroegen aan het gemeentebestuur om het pleintje in hun straat deels te ontharden. In de zomer zorgt het asfalt immers voor heel wat hittestress. Dankzij provincie Vlaams-Brabant kon het gemeentebestuur ingaan op deze vraag. Het pleintje wordt daardoor een meer verkeersveilige, waterdoorlatende en aangename plek.

We starten binnenkort met de opmaak van een onthardingsstudie. We brengen de verharding van het openbaar domein in kaart en onderzoeken waar en hoe ontharding en/of vergroening mogelijk is. Daarnaast nemen we ook deel aan het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen dat van start gaat op 21 maart. Het doel van dit kampioenschap is om als gemeente, samen met inwoners, bedrijven, … zoveel mogelijk tegels uit te breken en te vervangen door groen. Ga vanaf 21 maart zeker eens kijken naar vk-tegelwippen.be en doe mee! Breek zoveel mogelijk tegels uit en geef dit door via de tegelteller op de website vk-tegelwippen.be. Leg je daarna een geveltuin aan, vergeet dan niet om jouw subsidie aan te vragen.

Chantal Lauwers
Schepen van LeefmilieuMeer lezen op de gemeentelijke webstek

Facebooktwitter