Feestzaaltje Borgt: binnenkant en buitengevel

Schriftelijke vraag. Betreft: Feestzaaltje Borgt: binnenkant en buitengevel

Geachte Burgemeester,

Ik heb vastgesteld dat de voorziene ramen en deuren werden geplaatst in het feestzaaltje van de sporthal van de Borgt.

Daarbij heeft men vanzelfsprekend een deel van de binnenbekleding moeten verwijderen. Ik heb begrepen dat men de omgeving van de ramen binnen afzienbare tijd zou herstellen.
Dit lijkt me evenwel neer te zullen komen op kunst- en vliegwerk. De binnenbekleding van de feestzaal is sterk verouderd en alles behalve aantrekkelijk.

Het zou meer dan wenselijk zijn dat dit feestzaaltje aan de binnenkant vernieuwd zou worden.

  1. Heeft men een raming van de kosten die deze werken met zich zouden meebrengen?
  2. Zouden deze kosten voor een ontwerper en voor de renovatie voorzien kunnen worden in de begroting n.a.v. de eerstkomende begrotingswijziging?

Het zelfde kan gezegd worden van de buitengevel. Daar is namelijk in 80 jaar niets aan gebeurd.
Een verfraaiing zou meteen een hele meerwaarde betekenen voor het centrum van de Borgt.
De overheid moet immers het voorbeeld geven wat betreft de netheid en de uitstraling van het patrimonium.

  1. Heeft men een raming van de kosten die deze werken met zich zouden meebrengen?
  2. Zouden deze kosten voorzien kunnen worden in de begroting n.a.v. de eerstkomende begrotingswijziging?

Met dank voor uw antwoord en voor het nuttig gevolg dat aan dit schrijven kan verleend worden.

Hoogachtend,

Bart Laeremans

Facebooktwitter