Eentalig Franstalige reclame stelplaats De Lijn

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

Voor deze vraagstelling zou ik willen verwijzen naar het protocol ter vrijwaring en bevordering van het Nederlandstalig karakter van de gemeente Grimbergen.

Ik heb vastgesteld dat de firma JCDecaux eentalig Franstalige reclame voert aan de stelplaats van vervoersmaatschappij De Lijn gelegen op de Brusselsesteenweg 2 te 1850 Grimbergen.

– Ik zou het schepencollege willen verzoeken om de firma JCDecaux te vragen deze affiche onmiddellijk te verwijderen en eventueel te vervangen door een eentalig Nederlandstalige affiche.

– Ik zou het schepencollege willen verzoeken om de firma JCDecaux te wijzen op het Nederlandstalig karakter van onze gemeente en dat zij de nodige stappen dient te ondernemen opdat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren.

– Ik zou het schepencollege willen verzoeken om de vervoersmaatschappij De Lijn te wijzen op het Nederlandstalig karakter van onze gemeente en dat zij de nodige stappen dient te ondernemen opdat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren.

Bijgevoegd een foto ter illustratie.

Dank bij voorbaat.

Met de meeste hoogachting,

Luk Raekelboom
Gemeenteraadslid

Foto:

franstaligereclamestelplaatsgrimbergen

Antwoord van de gemeente:

franstrecldelijnantw1

franstrecldelijnantw2

franstrecldelijnantw3

franstrecldelijnantw4

franstrecldelijnantw5

Antwoord van De Lijn:

antwoorddelijn1

antwoorddelijn2

Facebooktwitter