Bezwaarschriften milieuvergunning Eurostadion

Graag roepen wij iedereen op om bezwaren in te dienen tegen de komst van het Eurostadion.

De bezwaren tegen de milieuvergunning zijn gericht aan de provincie, maar worden verzameld door de gemeente. Zij moeten ten laatste toekomen bij de gemeente op zaterdag 14 januari om 24 uur.
Zij kunnen best via mail verstuurd worden naar gemeentebestuur@grimbergen.be

Wij bieden u een model aan om zo’n bezwaar te formuleren.

Tevens bezorgen we u een reeks belangrijke argumenten, waarvan u er enkele kan selecteren en kopiëren. Het staat u ook vrij ze allemaal over te nemen. Uiteraard mogen deze argumenten ook worden ingekort of aangevuld met andere, persoonlijke argumenten. Ook kan u naar believen argumenten overnemen uit het bezwaarschrift dat Bart Laeremans namens Vernieuwing heeft ingediend.

Het bezwaarschrift mag dus per mail worden verstuurd, maar is enkel geldig indien het uw naam en volledig adres bevat.

Klik hier voor het model inzake milieubezwaarschrift

Klik hier voor een overzicht van beknopte argumenten

Klik hier voor het bezwaarschrift van Bart Laeremans

Voor een bezwaar inzake de bouwvergunning (bij het gemeentebestuur) zal ten laatste maandag 16 januari een model worden bezorgd.

Facebooktwitter