Asfaltcentrale in Grimbergen mag niet omschakelen naar gasolie

Sinds begin september zijn de aardgasprijzen fors gedaald. De piek lijkt achter de rug en er zijn voldoende alternatieven via de buurlanden beschikbaar. De noodzaak voor omschakeling is er dus niet meer. Daarentegen stijgt de gasolieprijs. Een negatief advies is dan ook de enige correcte beslissing.

Bart Laeremans, Burgemeester

Andere Vlaamse asfaltcentrales tonen bovendien aan dat ze aardgas blijven gebruiken. Er is nog geen enkele asfaltcentrale stilgelegd omwille van de gasprijs. De vraag om – ook al is het tijdelijk – gasolie als alternatieve energiebron in te zetten, krijgt dus een negatief advies. Vanuit economisch standpunt enerzijds, maar laat ons vooral niet vergeten dat diesel een meer vervuilende brandstof is. En de gezondheid van onze inwoners zal altijd onze belangrijkste bezorgdheid zijn.

Chantal Lauwers, Schepen voor Leefmilieu

Meer lezen op de gemeentelijke webstek

Facebooktwitter