Juli – Beschrijving

Laarbeekwandeling (6,2km)

Deze avontuurlijke wandeling aan de oostkant van de vaart, langsheen het Kollintenbos
en de Laarbeek loopt voor een belangrijk gedeelte op ons grondgebied
en laat ons een onbekend stuk Grimbergen zien.


  • Autoluw, maar drassig bij regenweer
  • Niet geschikt voor wandelwagen en/of rolstoel
  • Niet geschikt voor fietsers bij regenweer
    • Het gedeelte ten noorden van de Humbeeksebaan is niét toegankelijk per fiets!

De wandeling vertrekt vlakbij de waterzuivering van Zemst-Laarbeek waar zich enkele
parkeerplaatsen bevinden. We trekken naar het noorden, steken de Humbeeksebaan over
en volgen hier de door Natuurpunt bewegwijzerde route (rode vierkantjes). We verlaten de
bewoonde wereld en parallel met de Laarbeek rechts van ons wandelen we langs weilanden en
bosjes. Eenmaal we via het betonnen brugje de Laarbeek oversteken komen we in de weilanden
terecht. Hier volgen we de wegwijzers tot we aan een gerenoveerde hoeve komen.

Deze hoeve is de ingang van het door poelen doordrenkte Kollintenbos, waar we de wegwijzers
van Natuurpunt blijven volgen. In de herfst vinden we zeker en vast wat zwammen aan de
boomrand rechts. Dit bos is gekenmerkt door het overal aanwezig water: zelfs in een warme
zomer zien we de poelen vol water staan, een genot voor de fauna en flora die water beminnen.
Te midden van het bos hebben de bomen plaats geruimd voor riet dat we als het ware dwarsen
door de moerassen heen.

Eenmaal we uit het bos komen draaien we naar links. We wandelen het talud naar boven en
nemen westwaarts de Kollintenvoetweg. Op de kruising van Bos van Aa slaan we linksaf richting
de Humbeeksebaan. Daar gaan we rechts en we slaan meteen links de Putweg in.

Deze wandelen we volledig af tot de T-kruising met de Steenstraat. Hier nemen we rechts, waar
we iets verder links de wandelroute van de Boikensvoetweg nemen. Dit wandelwegje lopen
we voorbij de Aabeek helemaal zuid-zuidoostwaarts af tot we de Bergstraat kruisen, tussen de
boomgaarden van de lokale fruitteler.

Eenmaal de Bergstraat gekruist, volgen we de Grote Routepaden (aangeduid met de
kenmerkende rode-witte streep) en wandelen we tussen schapen, paarden en kippen richting
Zemst. Hier steken we diezelfde Laarbeek over die ons in het Kollintenbos misschien vochtige
voeten bezorgd heeft. Nabij de woning op de rechterkant komen we terug op een geasfalteerd
stuk. Dit volgen wij, tot het ogenblik dat we links een B&B zien en de Vijfbunderweg naar rechts
draait. Hier draaien wij links de Trenzelsevoetweg in. We blijven de Grote Routepaden volgen en
nemen ongeveer 400 meter verder links de Obboschvoetweg. Deze voert ons langs de Laarbeek,
de natuurlijke grens tussen Humbeek en Zemst Laar, tot we een scherpe bocht weg van de beek
naar rechts maken. Het wegje draait wat verder opnieuw links en een paar stappen later, gaan
we van het Grote Routepad af en slaan we links de Korte Obboschvoetweg in, die ons naar het
startpunt aan de waterzuivering brengt.


Klik hier om deze wandeling te downloaden op uw navigatietoestel.