Woonwagenbewoners

Schriftelijke vraag. Betreft: Woonwagenbewoners

Geachte Burgemeester,

Er komen klachten over het verblijf van een groep woonwagenbewoners op het terrein van de Koninklijke Schenking op het einde van de Jan Mulsstraat en de Villegasstraat.

Er wordt immers overal vuilnis gedeponeerd en de betrokken zone ligt er zeer smerig bij. Dit terrein is bovendien niet uitgerust voor woonwagenbewoners, vermist er geen sanitair is.

Kan u mij meedelen hoe lang deze groep woonwagenbewoners zich reeds op dit terrein ophoudt?
Werden deze mensen aangemaand om te vertrekken of werden er afspraken gemaakt? Zo ja, wanneer is dit vertrek voorzien? Zo neen, waarom werd de Koninklijke Schenking nog niet op de hoogte gesteld?
Werd dit gemeld aan de eigenaar van het terrein? Zo ja, wat was hun reactie? Zo neen, waarom werd de Koninklijke Schenking nog niet op de hoogte gesteld?
Werden hierover in het verleden afspraken gemaakt met de Koninklijke Schenking?
Werd reeds overwogen om dit terrein minder toegankelijk de maken, bijvoorbeeld door het te omzomen met een lage omheining van betonbalkjes?

Met dank voor uw antwoord,

Bart Laeremans

Lees hier de antwoorden van het college:

Van: Van Calster Gerda
Verzonden: woensdag 31 juli 2013 17:19
Aan: bart.laeremans@telenet.be
CC: gemeentebestuur Grimbergen; Habils Hans; Van Godtsenhoven Marc; De Bruyne Christia
Onderwerp: Mail van Bart Laeremans ZIGEUNERS Woonwagenbewoners

Geachte heer Laeremans,
Uw mail van 24 juli 2013 werd op het gemeentebestuur goed ontvangen en met aandacht gelezen. Wij zijn verheugd u hieronder een kopie van ons persbericht te laten geworden:

Waarnemend burgemeester beveelt vertrek van de woonwagenbewoners te Strombeek-Bever

Grimbergen – Omdat de woonwagenbewoners die nu al meer dan een week halt houden op een terrein langs de A12, nog steeds geen aanstalten maakten om het terrein te verlaten, ondanks veelvuldige aanmaningen van de lokale politie, is Marc Van Godtsenhoven, waarnemend burgemeester, vandaag met de korpschef ad interim van de lokale politie ter plaatse gegaan met een machtiging waarin hij het vertrek van de woonwagenbewoners beveelt. De woonwagenbewoners moeten het terrein uiterlijk tegen morgenvroeg ontruimd hebben. Zoniet zal de gemeente verdere stappen ondernemen. Na een kort gesprek verklaarden de woonwagenbewoners hun intentie om het terrein effectief morgen te verlaten vanaf 10 uur.

In Strombeek-Bever, een deelgemeente van Grimbergen is op vrijdag 19 juli, op een terrein langs de A12, een groep woonwagenbewoners neergestreken. De politie begaf zich al meermaals ter plaatse en verzocht de bewoners telkens het terrein te verlaten. Een deel van de woonwagenbewoners gaf gehoor aan de eis en is ondertussen vertrokken, maar enkele andere rondtrekkers weigeren halsstarrig.

Omdat die kleine groep geen gehoor gaf aan de herhaaldelijke aanmaningen van de politie begaf waarnemend burgemeester, Marc Van Godstenhoven, zich nu zelf ter plaatse met een officieel bevel om de eis kracht bij te zetten. Hij baseert zich daarvoor op het gemeentelijk politiereglement dat stelt dat het verboden is om meer dan 24 uur ononderbroken op een privéterrein te verblijven in een mobiel onderkomen zoals een woon- en aanhangwagen, een caravan of een mobilhome, behoudens vergunning van de burgemeester of het college van burgemeester en schepenen.

Er kwamen al verschillende klachten binnen bij de politie en het gemeentebestuur van buurtbewoners die het hadden over geluidsoverlast, sluikstorten en stinkende uitwerpselen ter hoogte van het terrein en de voetgangersburg.

Op een gegeven moment bestond de groep uit een vijftigtal woonwagens. Tijdens het weekend van 20 – 21 juli organiseerden ze allerhande activiteiten, waardoor ze veel hinder in de buurt veroorzaakten.

De politie maande de groep aan om hun vuilnis te deponeren in gemeentelijke vuilniszakken. Op dat verzoek gingen de woonwagenbewoners gedeeltelijk in. Een aantal rode zakken werden ondertussen door de huisvuildienst tijdens de wekelijkse ronde opgehaald.

Om iets te doen aan de problematiek van de uitwerpselen werd aan de woonwagenbewoners gevraagd om twee mobiele toiletten te huren.

De woonwagenbewoners staan op een privéterrein dat toebehoort aan de Koninklijke Schenking. De gemeente zal met hen bekijken hoe ze deze situatie in de toekomst kunnen vermijden.

Marc Van Godtsenhoven
Waarnemend burgemeester

Woonwagens _Page_1

Woonwagens _Page_2

Facebooktwitter