Wegenbouwmateriaal op voetbalveld Humbeek

Geachte mevrouw Burgemeester,

Ik stel vast dat er een reeds geruime een tijd enorme hoeveelheden aan wegenbouwmateriaal ligt opgeslagen aan de ingang van de voetbalterreinen van Humbeek langs de ingang via de Benedestraat. Dit ontsiert niet enkel het zicht van de juist aangelegde atletiekpiste maar geeft ook een zeer verwaarloosde aanblik aan deze groene omgeving.
Aangezien er geen wegenwerken gepland zijn in deze omgeving of werken worden uitgevoerd op het terreinen van het sportveld, kan men veronderstellen dat de eigenaar van dit materiaal deze locatie als een tijdelijke opslag gebruikt.
De normale procedure is dat na het beëindigen van werkzaamheden op het openbaar domein, dit terug in de oorspronkelijke staat worden gebracht.
Graag kreeg ik een antwoord op volgende vragen
• Is het college op de hoogte van deze situatie?
• Zo ja, wat is de uiteindelijke bedoeling van de opslag van dit materiaal?
• Is het gedeelte waar dit materiaal werd opgestapeld eigendom van de gemeente?
• Zijn er afspraken met de eigenaar om dit materiaal daar te stockeren en tot hoe lang?

Mag ik u verzoeken om mij op de hoogte te houden van de stappen die hieromtrent zullen worden ondernomen.
In de hoop op een spoedig antwoord.

Hoogachtend,

Yves Verberck

Foto 1:

Wegenbouwmateriaal1

Foto 2:

Wegenbouwmateriaal2

Foto 3:

Wegenbouwmateriaal3

Facebooktwitter