Wegenbouwmateriaal naast de toegangsweg voetbalveld Humbeek

Geachte mevrouw Burgemeester,
Geachte Schepen,

Ik verwijs naar mijn schriftelijke vraag van 14/04/2015 betreffende de aanwezigheid van ongebruikt wegenbouwmateriaal op voetbalveld Humbeek langs de ingang via de Benedestraat en het antwoord dat hierop volgde.

Met de kennis dat dat wij nu met zekerheid weten dat de volledige afwerking van de gescheiden afkoppeling regen- en afvalwater van het resterende gedeelte tussen Benedestraat en Humbeeksesteenweg de eerstvolgende jaren niet meer werd ingepland om te worden afgewerkt door Aquafin, blijft het probleem van dit stort (want dit is het nu ook bijna geworden) bestaan.

Ondertussen is veel van dit materiaal reeds gestolen, beschadigd en overwoekerd door onkruid. Het ontsiert niet enkel het zicht van de nieuw aangelegde atletiekpiste maar geeft ook een zeer verwaarloosde aanblik aan deze groene omgeving.

De normale procedure dat na het beëindigen van werkzaamheden op openbaar domein, dit ook terug in de oorspronkelijke staat moet worden gebracht is hier duidelijk niet gerespecteerd.

Graag kreeg ik een antwoord op volgende vragen:

  • Wie is uiteindelijk eigenaar van dit bouwmateriaal?
  • Hoe lang zal dit bouwmateriaal nog blijven liggen op dit terrein?
  • Zal aan de betrokken onderneming opdracht gegeven worden om deze plek te saneren.

Mag ik u verzoeken om mij op de hoogte te houden van de stappen die ondernomen zullen worden.

In de hoop op een spoedig antwoord.

Hoogachtend,

Yves Verberck
Gemeenteraadslid

Deze foto’s werden genomen in 2015 maar ondertussen is aan de situatie niets gewijzigd.

Foto 1:

Foto 2:

Foto 3:

Facebooktwitter