Vuilnisophaling in Corona-Tijd

Afvalbeheerder Intradura liet eind vorige week weten dat er vanaf maandag 30 maart nieuwe maatregelen gelden voor de huis-aan-huis vuilnisophaling, en dit omwille van de grote druk op haar afvalophalers. De hoeveelheid afval was de voorbije weken immers fors gestegen. Bovendien zijn er veel afvalophalers ziek thuis.

De nieuwe maatregelen zijn de volgende:

• per afvalfractie, met name restafval (rode zak), PMD (blauwe zak) of GFT (witte zak) kunnen er op de voorziene afhaaldag maximaal 3 zakken buiten geplaatst worden.

• deze regel geldt per huisnummer. Gezien er in een appartementsblok verschillende huisnummers zijn, gelden daar dezelfde regels per appartement.

De reacties op sociale media op deze berichtgeving bleven begrijpelijkerwijze niet uit.

Ook Vernieuwing is allerminst gelukkig met de laattijdige communicatie (vorige week vrijdagavond) vanwege Intradura en betreurt deze nieuwe maatregelen, vooral nu de Vlaamse regering in de huidige Corona-tijd ook de containerparken verplicht gesloten houdt.

Op dat vlak is er een lichtpuntje. Onder druk van de gemeentebesturen heeft Vlaanderen beslist om de containerparken opnieuw open te stellen vanaf dinsdag 7 april. Hoe dat in Grimbergen precies zal gebeuren (welke tijdstippen, aanmelding op afspraak, …) zal nog bekend gemaakt worden.

Opgelet: uitzonderlijk gebeurt het dat ophaalbeurten om een dringende reden worden uitgesteld. Dat wordt dan via Facebook gecommuniceerd, maar dat ontgaat uiteraard veel mensen. Wanneer afval een dag blijft staan, raden we aan om eerst de Grimbergse afvalpagina van Intradura te bekijken: https://www.intradura.be/nl/inzameling-grimbergen

Facebooktwitter