Voetpad hoek Brusselsesteenweg / Van Akenstraat

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

Nu de werkzaamheden onderaan de Brusselsesteenweg al een hele tijd achter de rug zijn, merken inwoners uit de buurt op dat men fouten heeft begaan bij de heraanleg van het voet- en fietspad.

Namelijk op de hoek van de Brusselsesteenweg met de Van Akenstraat (binnenkant van de bocht) ligt er helemaal geen voetpad waardoor voetgangers, komende van het kruispunt met de Wolvertemsesteenweg, de straat dienen op te gaan om de Van Akenstraat in te gaan. Het is pas enkele meters verder in de Van Akenstraat dat er zich opnieuw een voetpad bevind. Zeker wanneer je met een buggy bent, is dit uiterst gevaarlijk. Voertuigen die dezelfde beweging maken, dienen daarom uit te wijken op het andere baanvak om deze voetgangers te ontwijken.

U kan de situatie bekijken op bijgevoegde foto’s.

Kan de gemeente daarom een stukje voetpad leggen op deze hoek zodoende een verbinding te hebben tussen het voetpad in de Brusselsesteenweg en deze in de Van Akenstraat?

Bij het nemen van de foto’s viel mij nog iets belangrijk op: aangezien het voetpad in de Brusselsesteenweg op verschillende plaatsen dermate smal is, dienen voetgangers op het fietspad te wandelen. In dit geval dient er een verkeersbord geplaatst te worden waarop aangegeven is dat zowel fietsers als voetgangers dit gedeelte samen mogen gebruiken. Dit bord zal een zeer grote rol spelen bij een ongeval.

Bijvoorbeeld: Wanneer een fietser per ongeluk een voetganger omver rijdt en de fietser kan aantonen dat de voetganger op het fietspad wandelde ipv op het voetpad, dan zal de verantwoordelijkheid van het ongeval zeer snel in de schoenen van de voetganger geschoven worden wanneer dit bord niet aanwezig is. Wanneer dit bord er wel staat, is het al veel moeilijker voor de fietser om de schuld van zich af te schuiven.

Mag ik dan ook vragen om langsheen de Brusselsesteenweg op de verschillende kruispunten (zeker waar het voetpad dermate smal is) het verkeersbord “D9” (zie bijlage) aan te willen brengen aub.

Dank bij voorbaat.

Met de meeste hoogachting,

Luk Raekelboom

Afbeelding verkeersbord D9:

Foto 1:

Foto 2:

Foto 3:

Facebooktwitter