Verzoek tot het plaatsen van een schuilhokje op de Benedestraat ter hoogte van de Slikkestraat

Geachte mevrouw Burgemeester,

Bewoners van de Benedestraat en tevens gebruikers van het openbaar vervoer hebben mij reeds meerdere malen verzocht om de mogelijkheid te onderzoeken voor het laten plaatsen van een bushokje (schuilhokje) op de Benedestraat en dit ongeveer aan de bushalte naast huisnummer 175. Er is op deze plaats, noch aan de overzijde, enige mogelijkheid om te kunnen schuilen bij zware regenval, sneeuw of stormwind.
Nog voor de Aquafinwerken op de Benedestraat werden aangevat werd op deze plaats een ruimte afgegraven waarop vermoedelijk een schuilhokje zou worden geplaatst. Dit is er wegens de werken nooit gekomen en na het beëindigen ervan lijkt het erop dat er helemaal niets meer wordt voorzien.
De ruimte op deze locatie lijkt voldoende groot te zijn om op het openbaar domein een schuilhokje te plaatsen zonder hinder te veroorzaken voor het fietsverkeer.
Aangezien het een materie betreft die volledig onder de bevoegdheid valt van de Lijn, verzoek ik het college om samen met de Lijn naar een positieve oplossing te willen zoeken die het comfort van deze reizigers kan verbeteren.
Mag ik u ook verzoeken om mij op de hoogte te houden van de stappen die ondernomen zullen worden en wat de uiteindelijke beslissing wordt.

In de hoop op een spoedig antwoord.

Hoogachtend,

Yves Verberck

Foto:

Bushokje

Facebooktwitter