Vernieuwing wil drie hectare parkgebied vastleggen

Raad van State vernietigt inkrimping Potaardepark

  • Parkzone Potaarde opnieuw hoog op politieke agenda

BartGRIMBERGEN – De Raad van State heeft de inkrimping van het Potaardepark zoals voorgesteld door Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA), vernietigd. Bart Laeremans en Karlijne Van Bree (Vernieuwing), die de procedure opstartten, eisen de garantie van een park van drie hectare.

Het Potaardepark in Strombeek-Bever mag niet worden verkleind ten voordele van woonprojecten. Met die uitspraak van de Raad van State, halen wij onze slag thuis’, zeggen senator Bart Laeremans en raadslid Karlijne Van Bree (Vernieuwing/Vlaams Belang).

‘Zowel de Vlaamse regering als Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) bijten in het zand. Het vorige Grimbergs gemeentebestuur had zich met opeenvolgende bezwaarschriften verzet tegen een parkzone van drie hectare op het Potaardeveld. De Vlaamse administratie had dit park voorgesteld op basis van het gemeentelijk structuurplan, waarin was beslist ‘om dit gebied in te richten als park. De randen van het park kunnen worden afgewerkt met gegroepeerde wooneenheden.’

Belangenvermenging

‘Het voorstel van de Vlaamse administratie was billijk omdat er op die manier nog twee tot drie hectare zou overblijven voor woonzones. Wij brachten in het voorjaar van 2011 aan het licht dat de houding van het gemeentebestuur was geïnspireerd door belangenvermenging. De toenmalige schepen van ruimtelijke ordening had zelf grond liggen in deze zone en wilde een grotere bouwzone en een zo klein mogelijke parkzone. Wij dienden hierna klacht in bij de gouverneur. Die stelde ons in het gelijk omwille van een ‘verboden belang’ en schorste de opeenvolgende bezwaarschriften van het schepencollege. Het college trok de bezwaren in juli 2011 in.’

‘Toch had Vlaams minister Muyters (N-VA) zich bij de vastlegging van de definitieve bestemming voor het Potaardeveld nog steeds op deze ingetrokken – en dus onbestaande – bezwaren van het college gestoeld om de voorziene parkzone in te krimpen tot 1,5 hectare. Wij trokken tegen deze onwettige beslissing met het Vlaams Belang naar de Raad van State, die de inkrimping van het park nu vernietigde. In het nieuwe bestuursakkoord van de huidige meerderheidspartijen staat nu letterlijk geschreven dat indien het veld tussen de Potaarde- en IJsvogellaan een nieuwe bestemming krijgt, er een park van drie hectare moet worden opgelegd dat een groene corridor zal vormen tussen de Piereman en de Potaardekouter. Wij vragen niets liever, en leggen hierover een motie voor op de gemeenteraad om het park dus te behouden’, aldus Laeremans en Van Bree.

Complex dossier

Burgemeester Marleen Mertens (CD&V): ‘Wij zullen hierop antwoorden op de gemeenteraad. Het is een complex dossier, en ik heb de motie nog niet kunnen doorpraten in het college, waar we een standpunt zullen innemen. Ofwel moet de Vlaamse regering, ofwel moet de gemeente een initiatief nemen. Dat moet nu eerst allemaal onderzocht worden’, besluit de burgemeester.

Datum publicatie: 25 juni 2013
Bron: Het Nieuwsblad
Editie: Brussel-Noordrand

Facebooktwitter