[PM] ‘Vernieuwing’ lanceert nieuwe webstek en nieuwsbrief

De Grimbergse partij VERNIEUWING heeft haar nieuwe webstek gelanceerd op www.vernieuwing.org. Vernieuwing beperkt zich niet tot berichtgeving over eigen initiatieven en activiteiten, maar geeft ook andere Grimbergse verenigingen de mogelijkheid om hun activiteiten bekend te maken.

“Wij willen de Grimbergenaar op de voet digitaal informeren over de initiatieven van onze mandatarissen”, zegt Voorzitster Karlijne Van Bree. “Op onze webstek staat ook een kalender met de activiteiten van plaatselijke verenigingen. We nodigen de verenigingen uit om ons via de webstek hierover in te lichten.”

Deze nieuwe webstek opent ook de weg naar sociale media zoals Facebook en Twitter en de uitgave van een digitale nieuwsbrief waarvoor Luk Raekelboom en Wim Missotten zullen instaan. Onze partij verkoos intussen ook een voltallig bestuur. Wil u hierover meer weten, surf dan snel naar www.vernieuwing.org.

Karlijne Van Bree
Voorzitster Vernieuwing

Bart Laeremans
Fractieleider Vernieuwing

Facebooktwitter