[PM] Vernieuwing betreurt warrig verhaal van burgemeester over Masterplan

Lijst Vernieuwing is in hoge mate verbaasd over de zeer warrige communicatie van burgemeester Mertens over het Masterplan voor Strombeek. Op de commissievergadering van maandag, waar de plannen voor het eerst werden voorgesteld, was afgesproken dat de gemeenteraadsfracties rustig de tijd zouden kunnen nemen om reacties op te stellen tegen 15 juli. Men vroeg aan de oppositie niet openlijk te focussen op bepaalde onderdelen van het plan, om te vermijden dat het daardoor als geheel onderuit zou gaan.

Nu doet de burgemeester dit zelf door het onderdeel inzake de gemeenteschool af te schieten. In het Masterplan werd immers geopteerd voor een grondige renovatie van de school op de bestaande locatie in de Villegasstraat. De burgemeester verklaart zich nu openlijk voorstander van de verhuis van de school naar een nieuwbouw op de omstreden site van de Potaarde.

We wijzen er op dat er momenteel een procedure hangende is van Karlijne Van Bree en ondergetekende bij de Raad van State tegen de forse inkrimping van het park. Daarin heeft de auditeur geadviseerd om de beslissing van Muyters te schorsen (met het oog op vernietiging in een volgende fase).

Hierdoor komt heel het dossier van de Potaarde op de helling te staan, waardoor het nog geruime tijd kan duren vooraleer het gebied naar behoren kan ingevuld worden. Een eventuele nieuwbouw voor de school op deze locatie kan hierdoor voor enkele jaren gehypothekeerd worden.

Vernieuwing vindt de communicatie over Potaarde dan ook heel voorbarig en ongelukkig.

Bart Laeremans
Lijsttrekker Vernieuwing

 

Lees hieronder hier het persbericht van de Burgemeester

“Nieuwe school op de Potaarde”
BURGEMEESTER HEEFT GROTE PLANNEN MET OMSTREDEN GEBIED

Burgemeester Marleen Mertens (CD&V) wil een nieuwe gemeentelijke basisschool bouwen op de terreinen van de Potaarde. In combinatie met nieuwe woningen moet deze inplanting deel uitmaken van het zogenaamde masterplan voor Strombeek-Bever. Bij de Raad van State loopt wel nog een procedure omtrent de Potaarde.

Het is het gemeentebestuur duidelijk menens met de herinrichting van de openbare ruimte in Strombeek-Bever. Het gaat dan meer bepaald om de omgeving van het cultuurcentrum, de kerk, de Soens-site, de Kloosterweide en de Rodepoort-site. Dat bleek althans op de gemeenteraadscommissie omtrent het masterplan voor Strombeek-Bever. Burgemeester Marleen Mertens (CD&V) wil namelijk nog een stap verder gaan en het woonuitbreidingsgebied Potaarde mee opnemen in het masterplan. “Strombeek-Bever kampt met een groot tekort aan lagere schoolinfrastructuur”, legt Mertens uit. “Daarom stel ik voor om op de Potaarde een nieuwe gemeentelijke basisschool te bouwen die voorziet in voldoende capaciteit voor nu en voor de toekomst. De inplanting van deze school moet gebeuren in combinatie met woongelegenheid en de vooropgestelde groenstroken zoals voorzien in het door Vlaanderen goedgekeurde Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP) voor het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB). Bij de herbestemming van de Potaarde kan dan al van bij het begin rekening gehouden worden met voldoende ruimte voor kinderen, met een maximum aan groen in de buurt. Bovendien is er sportaccommodatie (sporthal, sportvelden en zwembad aan de overkant van de straat).” “Kwalitatief en financieel haalbaar wonen is een heikel punt in de rand rond Brussel, en dat is zeker ook in onze gemeente het geval”, gaat Mertens verder. “Daar willen we wat aan doen in het kader van dit masterplan voor Strombeek-Bever. We streven ernaar degelijke woongelegenheid af te wisselen met de weloverwogen inplanting van openbare dienstverlening zoals de bibliotheek, het cultuurcentrum en het OCMW.” Bij de Raad van State loopt overigens wel nog steeds een procedure omtrent de Potaarde. Vlaams Belang ging namelijk in beroep tegen de beslissing van Vlaams minister Muyters (N-VA) om het geplande park in het gebied in te krimpen met een volle hectare (van 2,5 naar 1,5 hectare). De auditeur adviseerde alvast om de beslissing te schorsen.

Datum publicatie: 27 juni 2012
Bron: Het Laatste Nieuws
Editie: De Ring-Brussel

Facebooktwitter