Vernieuwing aanwezig op actie VVB en TAK: Parking C = Vlaanderen

Op zaterdag 24 oktober hielden de Vlaamse Volksbeweging (VVB) en het Taalaktiekomitee (TAK) een actie op het terrein Parking C met als slogan “Parking C = VLAANDEREN”.

Hieronder kan u de persmededeling van de VVB en TAK vinden alsook de toespraak van Bart Laeremans (Vernieuwing). Helemaal onderaan dit bericht zijn er enkele sfeerbeelden van de actie.

PERSMEDEDELING: Parking C, hoog tijd om te kappen met de megalomanie!

Bart De Valck: “Eurostadion ruilt in Grimbergen de plaats van de Memorial Ivo Van Damme in voor kantoren voor Brusselse ambtenaren. Vlaanderen moet dit nú verhinderen.”

Aanstaande zaterdag 24 oktober voert de Vlaamse Volksbeweging (VVB) actie op de Parking C-terreinen van de Heizelvlakte. Onze vrienden van Taalaktiekomitee (TAK) zullen ook op de afspraak zijn. Die voormiddag (afspraak om 10:30) maken we de tweede ‘V’ van ‘VVB’ helemaal waar. Wij laten het volk aan het woord op een open persconferentie. Eerst en vooral geven we het woord terug aan de mensen van Grimbergen en Wemmel. Sinds enkele weken organiseert onze vereniging het verzet tegen de komst van het Eurostadion van onderuit. Dat betekent: vanuit de wijken en buurten van Grimbergen en omgeving. Dit weekeinde willen we daarvan de eerste vruchten plukken en maken we een tussenstand op van ons verzet. Plaatselijke actievoerders die vooral Grimbergen en Wemmel in hun hart dragen en hun woordvoerders zullen samen met de VVB duidelijk maken dat de Brusselse plannen niets te maken hebben met voetbal, sport en recreatie. Het gaat over platte politieke manoeuvres, waarmee heel veel geld gemoeid is dat op geen enkele manier terugvloeit naar de Vlaamse gemeenten onder de rook van Brussel, zoals Grimbergen en Wemmel.

Bovendien past de bouw en de exploitatie van het Eurostadion in een geopolitiek scenario dat Franstalig België volop aan het uitrollen is. Van het grootste belang voor de Brusselse poot van de Fédération Wallonie-Bruxelles is de totstandkoming van een heuse Brusselse Metropolitane Gemeenschap (BMG), waarvan ook alle Vlaams-Brabantse gemeenten deel uitmaken. Centraal in die strategie staan projecten die een institutioneel ‘flou’ in de hand moeten werken. Het geplande Eurostadion op Parking C is tot op heden het beste voorbeeld. Het betreft een nationaal, ‘Belgisch’ voetbalstadion in het Vlaams Gewest, waar bovendien Brusselse (!) overheidsdiensten onderdak zullen krijgen.

Hiermee schakelt de verbrusseling een versnelling hoger: na de sociologische en demografische verbrusseling, wordt om te beginnen Grimbergen meegezogen in de Brusselse administratieve atmosfeer. Zo komen de Brusselse ambtenaren in de plaats van de jaarlijkse Memorial Ivo Van Damme, een sportieve opsteker van formaat waarvoor in het nieuwe stadion geen plaats meer is. Eurostadion wordt zo een Trojaans paard van verbrusseling, verdere verfransing en vervreemding van de ingezetenen van hun eigen leefomgeving. Bewuste desinformatie is troef over de rol van Parking C in de BMG. En dit is niet alleen maar van communautair belang voor Vlaanderen en de toekomst van de gemeenten in de Vlaamse Rand. De onduidelijkheid over wat er wel en niet komt op en rond Parking C hypothekeert nu al de leefbaarheid van grote delen van Grimbergen en Wemmel. De komende jaren verandert de onmiddellijke omgeving van hele wijken en buurten in gigantische bouwwerven. Zolang er geen duidelijkheid is over de wettelijkheid van het project en de brede maatschappelijke en ecologische impact moet het Brusselse expansionistische gelobby onmiddellijk stoppen. Ook bij het politietoezicht en het taalregime ter plaatse kunnen we tot op heden alleen maar vraagtekens plaatsen.

Inmiddels getuigen alle signalen die ons de jongste drie weken bereikten van de volkomen onhaalbaarheid van het Eurostadion-project. Er zijn de vele onbeantwoorde vragen over
het oppervlaktegebruik en het verkeersinfarct op de noorderring. Het machtsspel en de institutionele chantage achter de schermen komen steeds meer bovendrijven, sinds voetbalclub Anderlecht zich aanvankelijk terugtrok uit het project. Om dan weer volop mee te spelen. Tegen het anonieme geweld van ‘haute finance’ op haar Belgisch en dito bureaucratie staat de VVB aan de kant van de Grimbergenaar en Wemmelaar.

Bart De Valck
Voorzitter VVB
0499 21 24 48
bart.de.valck@vvb.org

Steven Utsi
Stafmedewerker VVB
0484 67 30 97
steven.utsi@vvb.org

Toespraak Bart Laeremans:

Beste vrienden,

Welkom in Grimbergen. Als gemeenteraadsleden van Grimbergen zijn wij bijzonder blij dat er vanuit de rest van Vlaanderen aandacht is voor wat hier aan het gebeuren is. Grimbergen is een op en top Brabantse gemeente, een Vlaamse gemeente en nog altijd een groene gemeente. Kijk maar naar het groene Bever hier tegenover. En toch willen sommigen dat een strategisch stuk van Strombeek-Bever, het terrein waarop wij ons vandaag bevinden, een onderdeel wordt van de grootstad, de facto aangehecht wordt bij Brussel.

Op 16 december 2011 maakte de Vlaamse regering haar bindende visie bekend over het “Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel” (VSGB), waartoe dit terrein uitdrukkelijk behoort. Het gaat om een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoerings Plan (een zogeheten GRUP) dat bindend is, niet alleen voor alle burgers, maar ook voor alle overheden, en dat specifiek over dit gebied zegt:

De volgende hoofdactiviteiten zijn niet toegelaten:
– grootschalige kleinhandel
– afvalverwerkingsbedrijven
bedrijven die omwille van de schaal en het ruimtelijk impact niet verenigbaar zijn met de omgeving.

Het is overduidelijk dat de bouw van een grootschalig nationaal voetbalstadion, dat een enorme verkeersstroom zal genereren, onloochenbaar valt onder “bedrijven die omwille van de schaal en het ruimtelijk impact niet verenigbaar zijn met de omgeving” en bijgevolg op basis van de bindende verordeningen van het GRUP niet kan worden toegelaten. En voor wie daaraan nog twijfelt, zijn er duidelijke limieten voorgeschreven. Ik citeer uit het GRUP: ”de totale vloeroppervlakte van de verschillende recreatieactiviteiten samen is beperkt tot 50.000 m².”
Dit is bindende wetgeving die dus niet toelaat dat hier een voetbalstadion van meer dan 150.000 m² zou komen!

Wij roepen de Vlaamse regering dan ook op haar eigen regelgeving, die nog maar enkele jaren oud is, te respecteren en een visie voor deze omgeving uit te werken dat wél verenigbaar is met de Vlaamse wetgeving. En we vragen de Vlaamse regering én de overheden die de vergunningen moeten afleveren, met name het Grimbergse schepencollege en de provinciale deputatie, om het gefoefel en de manipulaties die nu bezig zijn, te doorprikken. Want het is totaal ongeloofwaardig en zonder meer leugenachtig dat dit megacomplex zogezegd minder dan 50.000 m² recreatieruimte zou kennen en meer dan 75.000 m² horecaruimte. De Vlaamse overheid kan niet aanvaarden dat haar eigen wetgeving belachelijk wordt gemaakt.

In de eerste plaats omwille van deze buurt, omdat hier mensen wonen, zowel in de Grimbergse wijk Treft, in Wemmel én aan de overkant in Brussel, die in een leefbare buurt willen blijven wonen. Hun protest is terecht en deze mensen verdienen alle steun.

Maar wij doen dit ook voor de hele Vlaamse Noordrand en voor de leefbaarheid van een groot stuk van Vlaams-Brabant. Want onze streek kreunt vandaag al onder de files en de stilstand. Wanneer men hier aan deze vastgelopen Noorderring naast de drukbeklante Heizelpaleizen, naast drie nieuwe, grootschalige winkelcentra, ook nog eens een megalomaan stadion wil neerpoten, dan vraagt men, dat weet het kleinste kind, dan vraagt men om miserie, dan smeekt men om de totale verlamming van onze streek, dan schreeuwt men om een onleefbaar en permanent verkeersinfarct.

Maar de plannen voor Parking C zijn ook om een andere reden onaanvaardbaar. Het gaat om Brusselse plannen, Brusselse projecten in een Vlaamse gemeente. Het is de bedoeling dat er in dit stadion 16.000 m² kantoorruimte komt, waar Brusselse administraties in gehuisvest zullen worden. Het is de bedoeling dat er naast dit stadion een gigantisch innovatiecentrum komt, waar Franstalige universiteiten, ziekenhuizen en overheden een definitieve stek zullen krijgen en waarbij de taalregeling inzake het bedrijfsleven met voeten zal worden getreden.

Dit terrein wordt in de praktijk een meertalige, Brusselse commerciële zone, waar de gemeente Grimbergen en zelfs de Vlaamse overheid in de praktijk niets meer te zeggen zullen hebben. Dit dossier gaat dus over de brute annexatie van een strategisch stukje Vlaanderen door Brussel en wij vragen dan ook van de Vlaamse overheid dat ze haar afwachtende houding opzijschuift en voor dit gebied een alternatief uitwerkt.

En onze actie is – voor alle duidelijkheid- niet gericht tegen een voetbalstadion op zich. Er bestaan wel degelijk alternatieven die stukken beter zijn op het vlak van mobiliteit. Er is mogelijkheid van de renovatie van het bestaande stadion, maar er is ook de piste van de terreinen van Schaarbeek-Vorming, waar een stadion kan gebouw worden dat vanuit het hele land rechtsreeks met de trein kan bereikt worden.

Jarenlang heeft de Brusselse regering deze piste verdedigd, precies omwille van de mobiliteit, maar vandaag kiezen politici als Vanhengel en Courtois voor Parking C om één enkele reden: omdat hier zogezegd sneller kan gebouwd worden, zodat men klaar kan zijn tegen 2020 en er hier -och arme- DRIE Europese voetbalwedstrijden kunnen gespeeld worden. Omwille van hun eigen glorie en hun eigen persoonlijke belangen wordt hier een volkomen verkeerde keuze opgedrongen, die onze streek voor decennia opzadelt met een gigantisch mobiliteitsprobleem.

Wij hopen dat er in dit dossier eindelijk politici zullen opstaan die zich laten inspireren door het algemeen belang. Ik dank u.

2015-10-24 11.06.06

2015-10-24 11.25.05

2015-10-24 11.36.32

Facebooktwitter