Verharding parking Oostvaartdijk

Geachte Mevrouw Burgemeester,
Geachte Schepen,

Ik richt U dit schrijven i.v.m. de vraag van een aantal bewoners van de Oostvaartdijk om het bekomen van een aantal verharde parkeerplaatsen op de strook langs de kant van het kanaal.

Ik had deze vraag al eens gesteld in het begin van dit jaar maar blijkbaar is er nog geen gevolg aan kunnen gegeven worden.

Met de winter in aantocht en het bijhorende slechter weer maken de bewoners zich terecht ongerust dat ze nog altijd in een modderige brij moeten in- en uitstappen . Vandaar mijn herhaling van de vraag of de gemeente of misschien Zeekanaal, dat de werken heeft laten uitvoeren, zou kunnen zorgen voor een verharding (bijv. dolomiet) op deze plaatsen, zodat de bewoners hiervan kunnen gebruik maken en zo te voorkomen om met slijk aan de schoenen te moeten in en uitstappen.

In de hoop dat aan dit schrijven een gunstig gevolg kan worden gegeven, verblijf ik

Met de meeste hoogachting,

Nagels, Eric

Parking-Oostvaartdijk2

Facebooktwitter