[PM] Tijd voor alternatieve invulling Parking C

VERNIEUWING feliciteert moedige buurtbewoners

De Grimbergse partij VERNIEUWING nam kennis van het vonnis dat deze week werd uitgesproken door de Vrederechter inzake ‘buurtweg nr. 3’ op Parking C. Daarin werd vastgesteld dat de buurtweg helemaal niet verjaard is. We zijn vanzelfsprekend bijzonder verheugd met deze wending en willen in de eerste plaats de buurtbewoners feliciteren met hun opmerkelijk resultaat. Zonder hun interventie was dit vonnis er nooit gekomen.

De Grimbergse meerderheidspartijen (CD&V, Open VLD en Groen) waren immers door de knieën gegaan voor de Brusselse dreigementen en hadden tijdens de raadszitting van juni jl. een dading goedgekeurd waarin de verjaring werd bevestigd. Op basis hiervan hadden het schepencollege en Ghelamco samen een akkoordconclusie neergelegd waarin stond dat de buurtweg al meer dan 30 jaar in onbruik zou zijn. Het straffe was dat het schepencollege in haar eerste besluiten niet alleen diametraal het tegenovergestelde had beweerd, bovendien werd daarbij met brieven van buurtbewoners aangetoond dat de voetweg nog volop wordt gebruikt. Nadat Brussel met geld over de brug was gekomen (amper 150 euro per m²!), verdwenen de bezwaren en liet het college de buurtbewoners vallen als een baksteen.

Het buurtcomité had de laffe houding van het schepencollege perfect ingeschat en zich op het juiste moment gemengd in de procedure. De dappere buurtbewoners voeren een strijd van David tegen Goliath, maar het vonnis heeft aangetoond dat Goliath Ghelamco niet onoverwinnelijk is.

Het zeer positieve gevolg van dit vonnis is dat de mogelijke bouw van het stadion nu voor vele maanden vertraagd is. Zolang de afschaffingsprocedure (of de eventuele beroepsprocedure) loopt, kan er immers geen bouwvergunning worden toegekend. Het is evident dat in 2017 ook de bouwvergunning zal worden betwist. Hierdoor wordt de realisatie van het stadion vóór het EK van 2020 een onhaalbare kaart. Voetbalclub Anderlecht heeft dit inmiddels ingezien en speelt op veilig met de aankoop van een groot terrein in Neerpede. Zo kan de topclub blijven waar ze thuishoort: in Anderlecht zelf.

Nu de timing voor het EK van 2020 onhaalbaar is geworden, roept VERNIEUWING alle betrokken partijen op om de stadionplannen te begraven en om rond de tafel te zitten voor een alternatieve invulling van Parking C, die wél verenigbaar is met de duidelijke Vlaamse regelgeving uit 2011.

Bart Laeremans
Fractievoorzitter

Facebooktwitter