“Spreek Nederlands met mij, aub”

De jongste jaren vonden steeds meer nieuwkomers hun weg naar de opleidingen Nederlands van Semper (voormalig CVO, Centrum voor Volwassenenonderwijs) en Ligo (Centrum voor basiseducatie). Beide instellingen geven in Strombeek-Bever opleidingen Nederlands op verscheidene niveaus, zowel overdag als ’s avonds. 

Nogal wat cursisten geven aan dat zij in handelszaken, dankgelegenheden en eethuizen vrij snel worden aangesproken in het Frans of het Engels wanneer blijkt dat zij het Nederlands nog niet goed machtig zijn. Daardoor missen zij oefenkansen om zich verder in het Nederlands te bekwamen.

Om die reden heeft Grimbergen naar het voorbeeld van Asse een campagne op poten gezet om het gebruik van het Nederlands  te vergemakkelijken. Handelaars en uitbaters van cafés en restaurants  krijgen kleine affiches aangeboden waarop wordt aangegeven ‘Welkom, hier kan je Nederlands oefenen’. Ook krijgen ze een klever voor de binnenkant van de etalage, met vermelding ‘Nederlands oefenen, hier kan het.”

Tegelijk ontvangen de cursisten van Semper en Ligo een pin (een kleine badge) waarop vermeld staat “Spreek NL met mij aub”.

“Op die manier willen we het contact tussen cursisten en handelaars of uitbaters bevorderen en hopen we dat beide groepen er voordeel uithalen. Uiteraard moedigen we tegelijk ook andere anderstalige inwoners aan om hun kennis van het Nederlands via deze weg bij te spijkeren,” aldus schepen voor Integratie Bart Laeremans. 

De actie start in de week van 22 november. Op donderdagvoormiddag 25 november gingen twee leerkrachten van Semper samen met een twintigtal cursisten enkele handelszaken in het centrum van Strombeek-Bever bezoeken, om de actie op gang te trekken. De handelaars werkten bereidwillig mee en staan met enthousiasme open voor dit initiatief.

Bart Laeremans
Schepen voor Integratie

Reportage Ring-TV van 25 november:
Grimbergen moedigt handelaars aan om Nederlands te spreken met anderstaligen | Ring TV | Jouw zender, Jouw nieuws

Facebooktwitter