Schoenen gemeentepersoneel

Schriftelijke vraag. Betreft: Schoenen gemeentepersoneel

Geachte Burgemeester,

Ik vermeen dat er iets ernstig is misgelopen bij de bestelling van het schoeisel voor de gemeentearbeiders.

Deze schoenen blijken helemaal niet waterdicht te zijn, met alle gevolgen van dien.
Bovendien moet men heel lang wachten vooraleer men nieuwe schoenen kan bekomen.

  1. Kan u mij meedelen wat er is misgelopen? Werd de leverancier aangesproken op de gebrekkige kwaliteit?
  2. Op welke wijze kan dit probleem verholpen worden, zodat het personeel opnieuw over degelijk schoeisel kan beschikken en de voorraad kan worden aangevuld?

Met dank voor uw antwoord,

Bart Laeremans

Lees hier het antwoord van het college:

Veiligheidschoenen personeel

Facebooktwitter