Schade aan het groendak GBS Mozaïek te Humbeek

Schriftelijke vraag. Betreft: schade aan het groendak GBS Mozaïek te Humbeek

Geachte mevrouw burgemeester,
Geachte schepen,

Ik verwijs naar mijn schriftelijke vraag van 24 mei 2013, waarop ik tot op heden nog geen antwoord mocht ontvangen.

Aangezien de schade nog steeds niet is hersteld, raakt dit groendak volledig in verval en stapelt er zich steeds meer en meer vuil op rond het overige deel van het plat dak. Er zou volgens het schoolhoofd zelfs sprake zijn van waterdoorsijpeling in de nieuwe refter van de school eronder gelegen.

Voor de mensen die de cafetaria bezoeken geeft dit ook geen fraai beeld weer van hoe het bestuur met deze zeer kostelijke constructie omgaat.

Aangezien ik vermoed dat dit geen werk is dat door onze eigen diensten zal worden hersteld, had ik graag vernomen welke stappen er ondertussen zijn gezet om dit groendak te laten herstellen.

  1. Werd de oorspronkelijke aannemer op de hoogte gesteld dat de aanleg van de groenbedekking op dit dak niet voldoet?
  2. Valt deze herstelling nog onder een of andere vorm van garantie?
  3. Werd er eventueel reeds uitgekeken naar een aannemer die dit dak kan herstellen?
  4. Wanneer zal de herstelling van dit dak kunnen gebeuren?

Met dank voor een spoedig antwoord.

Hoogachtend,

Yves Verberck

Facebooktwitter