Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Vaartdijk Borgt’ eindelijk van start

De gemeente is van start gegaan met de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Vaartdijk Borgt’. Het gaat om de site tussen de woonkern van de oude Borgt en het kanaal. De gemeente wenst met de opstart van het RUP ‘Vaartdijk Borgt’ de leefbaarheid van deze wijk te verbeteren en meer bepaald in te zetten op de vernieuwing van de buurt tussen de Westvaartdijk, de Jan Jozef van Engelgomstraat en de Verbruggestraat.

Er waren op dit terrein (ongeveer 1,2 hectare groot) een aantal bedrijven gevestigde alsook de Vilvoordse ‘nautische club’. Vandaag ligt de omgeving er erg verloederd bij. Een ontwikkelaar vraagt al sinds 2011 of hij er een woonproject mag realiseren, maar de gemeente heeft jarenlang getalmd met dit dossier.

Schepen van Ruimtelijke Ordening en Wonen Bart Laeremans: “Dit is een goede locatie voor een woonproject, maar de ambities werden inmiddels getemperd. Het schepencollege deed beroep op een onafhankelijke ‘kwaliteitskamer’. Dat is een college van experten, dat op een objectieve manier een oordeel velt over de ruimtelijke en architecturale kwaliteiten van het project. Zo wordt nagekeken in welke mate de ontwerpen verzoenbaar zijn met de omgeving.

In juni van dit jaar werd een stevig onderbouwd advies uitgebracht. De conclusie was dat de ambities te hoog gegrepen waren: een deel van het project was te dominant, met een te hoog aantal bouwlagen en wooneenheden (150). Om in harmonie te blijven stellen de deskundigen voor het aantal bouwlagen aan de waterkant te beperken tot vier.”   

Over de startnota van het RUP loopt momenteel een openbaar onderzoek waarop elke burger tot 30 november schriftelijk kan reageren. Ook in een latere fase, wellicht in het voorjaar van 2021, zal de bevolking nog geraadpleegd worden.

De startnota en het advies van de kwaliteitskamer zijn te vinden via volgend webadres: https://www.grimbergen.be/rup.html

Opmerkingen kunnen gestuurd worden naar: gemeentebestuur@grimbergen.be

Facebooktwitter