Retributie rijbewijs

Schriftelijke vraag. Betreft: Retributie rijbewijs

Geachte Burgemeester,

Ik verneem dat een voorlopig rijbewijs 25 euro kost. Dit zou slechts enkele maanden geldig zijn.

Nadien zou nogmaals 25 euro betaald moeten worden voor een definitief rijbewijs.

Kloppen deze bedragen?

Waarom volstaat het niet dat men één keer 25 euro betaalt?

Wat is de reële kostprijs voor de gemeente voor het voorlopige en voor het definitieve rijbewijs?

Is er op dit vlak (kostprijs en retributie) iets gewijzigd voor 2014?

Met dank voor uw antwoord,

Bart Laeremans

Lees hier het antwoord van het college:

Verzonden: donderdag 9 januari 2014 9:18

Geacht raadslid,

De kostprijs van het voorlopig rijbewijs, dat naargelang het geval 18 maanden tot 3 jaar geldig is, bedraagt zoals bepaald door de bevoegde federale overheidsdienst 20 euro. Dit is ook de kostprijs van het definitief rijbewijs zoals bepaald door de de bevoegde federale overheidsdienst. De gemeentebelasting op de aflevering van deze stukken bedraagt 5 euro en werd voor de jaren 2014-2019 aldus vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2013.

Het gaat hierbij wel degelijk over de afgifte van twee afzonderlijke stukken en derhalve over twee onderscheiden administratieve prestaties. Het is – zoals uit het bovenstaande blijkt – helemaal niet zo dat de geldigheidsduur van heet voorlopig rijbewijs slechts “enkele maanden” bedraagt, maar mogelijkerwijze anderhalf tot drie jaar.

Op uw vraag of er aan de regeling iets veranderde kunnen wij bevestigend antwoorden. Voor de invoering van het voorlopig rijbewijs werd gewerkt met zgn. leervergunningen. De kostprijs van deze leervergunningen was bepaald door de federale overheid. In deze kostprijs was een som van 3,75 euro begrepen tot dekking van de administratieve prestatie van de gemeente. Dit bedrag werd door de federale overheid teruggestort op de rekening van de gemeente. Bij de invoering van het voorlopig rijbewijs werd een dergelijke regeling niet voorzien. Vandaar dat in het nieuwe belastingreglement de belasting voor de aflevering van het voorlopig rijbewijs op 5 euro werd bepaald, net zoals voor het definitief rijbewijs. De prestatie is immers dezelfde.

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groeten,

Hans Habils
Gemeentesecretaris

Facebooktwitter