[PM] Raad van State schorst inkrimping Potaardepark

Volwaardig park wordt opnieuw mogelijk.

Eind vorige week ontvingen we een belangrijk schorsingsarrest van de Raad van State in het dossier van de Potaarde in Grimbergen. Zoals bekend, was het Grimbergs schepencollege (CD&V-N-VA/VLD) zich in dit dossier te buiten gegaan aan een verregaande vorm van belangenvermenging. Tegen het eigen structuurplan in had het college gepleit voor een drastische reductie van het voorziene park van aanvankelijk 3 hectare naar nog amper 1 hectare. Bart Laeremans bracht hierop aan het licht dat deze beslissingen waren ingegeven door belangenvermenging en dat de schepen van Ruimtelijke Ordening (CD&V) zelf een aanzienlijk stuk grond had liggen in het betrokken gebied.

Hierop werden de bezwaren van het schepencollege tegen de plannen van de Vlaamse administratie door de gouverneur geschorst (wegens ‘verboden belang’) en vervolgens door het college ingetrokken. Toch had Vlaams minister Muyters (N-VA) zich bij zijn definitieve beslissing precies op deze (ingetrokken en dus onbestaande) adviezen gebaseerd om het park te reduceren tot nog amper 1,5 hectare. Omwille van deze manifeste onwettigheid waren Bart Laeremans en Karlijne Van Bree naar de Raad van State getrokken om de beslissing van Muyters te doen schorsen en vernietigen.

Na een eerder voorzichtig advies tot schorsing van de auditeur, waarbij geen uitspraken werden gedaan over de inkrimping van het park en de belangenvermenging, is de Raad van State zelf in zijn arrest van vorige week nog veel scherper. De schorsing wordt zowel bevolen op grond van de onzekere ligging van het park àls op het feit dat Muyters zich voor zijn beslissing op doorslaggevende wijze had gebaseerd op de onbestaande adviezen van het schepencollege. De Raad citeert daarbij uitvoerig uit de beslissing van de gouverneur inzake de belangenvermenging van de schepen.

Hiermee geeft de Raad van State een zeer duidelijk signaal aan de Vlaamse overheid dat belangenvermenging ernstig dient genomen te worden en dus niet mag worden toegedekt. Deze beslissing heeft tot gevolg dat er voorlopig geen enkele bouwvergunning kan worden afgeleverd en dat een volwaardig park van 3 hectare opnieuw mogelijk wordt.

Vanzelfsprekend is Lijst Vernieuwing bijzonder verheugd met deze heldere uitspraak. Er rest voor de Vlaamse regering maar één realistische optie: de beslissing inzake Potaarde intrekken en de procedure voor de invulling van dit gebied van voor af aan opstarten. We zullen de Vlaamse regering aanschrijven met de vraag om hierover zo snel mogelijk een beslissing te nemen. Ook zal de gemeenteraad worden gevraagd om zich principieel uit te spreken voor een park van minstens 3 hectare.

Bart Laeremans
Fractievoorzitter

Karlijne Van Bree
Gemeenteraadslid

Facebooktwitter