Problemen met parkeerplaatsen Nachtegaallaan Humbeek

Geachte mevrouw Burgemeester,
Geachte Schepen,

Onlangs werd werk gemaakt van de heraanleg van het vierde voetbalterrein aan het sportcomplex dat grenst aan zijde van de Nachtegaallaan te Humbeek. Ondertussen werd ook het terrein ingezaaid en voorzien van een afsluiting. Hierdoor wordt de mogelijkheid voor de plaatselijke sportclub behoorlijk verhoogd wat uiteindelijk op sportief vlak een zeer goede zaak is.

Door de fusie van de voetbalclubs Humbeek met Borght en de activiteiten op de atletiekpiste is er nu ook een verhoogde toestroom van voertuigen waar te nemen. Hierdoor ontstaan er regelmatig parkeerproblemen in de Nachtegaallaan die er voordien niet waren.

Tijdens trainingen of andere activiteiten wordt de doorgang naar het chalet van de Humbeekse Lijnvissers regelmatig volledig ingepalmd door willekeurig geparkeerde wagens waardoor het zeer lastig en soms onmogelijk is voor de bezoekers van VZW Humbeekse Lijnvissers om hun eigen terrein en parkeerplaatsen gelegen aan het einde van deze weg op te rijden of te verlaten.

Niettegenstaande er uiteindelijk wel voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn maar er geen enkele vorm van belijning aanwezig is plaatsen wagens er zich langs beide zijden van de toegangsweg gewoon naar willekeur en volgens goeddunken. De aangebrachte omheining rond het voetbalterrein maakt dat wagens nu langs die zijde ook gedeeltelijk op de toegangsweg parkeren.

Ook is het niet duidelijk waar nu juist de weg ligt en waar de parkeermogelijkheden liggen aangezien bijna de volledige breedte van de weg bezaaid is met kiezelsteentjes.

Graag kreeg ik een antwoord op volgende vraag:

Zijn er plannen om deze zone om te vormen tot een beter ingericht en geordend parkeerterrein, zodat het willekeurig parkeren tot het verleden behoort en alzo kan bijdragen tot een veel fraaiere, nettere en veiligere omgeving rond het sportcomplex waardoor alle verenigingen in goed nabuurschap hun activiteiten kunnen ontplooien.

In de hoop op een spoedig antwoord.

Hoogachtend,

Yves Verberck
Gemeenteraadslid

Foto:

Facebooktwitter