[PM] Vernieuwing zet Grimbergen op de kaart met wandelkalender

De Grimbergse partij ‘Vernieuwing’ trakteert de Grimbergse gezinnen met een opmerkelijk Nieuwjaarspresentje: de komende dagen belanden 17.000 ‘wandelkalenders’ in de Grimbergse brievenbussen.

Iedere maand is voorzien van een gedetailleerde kaart, uitleg en foto’s van een wandeltraject van 4 tot 12 km. Alle wandelingen vertrekken in Grimbergen, maar een deel ervan lopen gedeeltelijk of grotendeels op het grondgebied van een buurgemeente.

Het gaat deels om bestaande wandelingen of fietstochten die reeds op websites te vinden zijn en die soms uitgebreid worden met een Grimbergs verlengstuk (Hollewegenwandeling, Neromwandeling,…). Toch zijn er ook vier wandelingen die nergens geregistreerd zijn en die we dus zelf gecreëerd hebben, met name de wandelingen rond de Kraaienberg, Beigem, het ’s Gravenbos en het Kattemeuterbos.

Vernieuwing wil via deze weg zijn nieuwjaarswensen aanbieden, maar heeft hiermee natuurlijk ook enkele politieke bedoelingen.

Vooreerst willen we benadrukken dat Grimbergen heel sterk verschilt van de grootstad. Een aanzienlijk deel van onze gemeente en onze streek heeft nog steeds een landelijk karakter en we moeten alles doen om deze enorme troef te vrijwaren voor de toekomst. Zo blijven wij van oordeel dat Beigem en Humbeek hun eigenheid moeten behouden en dus niet aan mekaar mogen vastgebouwd worden. Open ruimte is kostbaar, draagt sterk bij tot de leefkwaliteit van onze streek en moet dus maximaal behouden worden.

Daarnaast willen we de mooiste hoeken van onze gemeente en omgeving beter bekend maken bij onze eigen inwoners. Dit gebeurt vandaag te weinig. De erg statische gemeentelijke webstek nodigt vandaag niet echt uit om onze gemeente te verkennen. Een goede wandelgids ontbreekt. Van een noemenswaardig of vernieuwend toeristisch beleid is geen sprake.

Er is nochtans zoveel waar we trots op mogen zijn. Dat moet in de volgende bestuursperiode zeker veranderen.

Het is de bedoeling dat de wandkalender in de loop van de komende 7 dagen in alle Grimbergse straten wordt verdeeld. Een 40-tal medewerkers staan in voor de bedeling.

U kan de kalender ook digitaal bekijken:
– Klik hier om de kalender van januari t/m juni te bekijken.
– Klik hier om de kalender van juli t/m december te bekijken.

Bart Laeremans
Fractievoorzitter

Karlijne Van Bree
Voorzitter

Facebooktwitter