[PM] Onkruidvrij Grimbergen op openbare plaatsen WEL mogelijk

Op 11 augustus 2016 verzond het gemeentebestuur van Grimbergen een persbericht met de melding dat de onkruidbestrijding in Grimbergen erg moeizaam verloopt. Zeer veel inwoners klagen terecht over de slechte toestand waarin onder meer de Grimbergse kerkhoven zich bevinden. Grimbergen liet na haar groenbeleid aan te passen aan de regelgeving aangaande pesticiden en stelt onvoldoende maatregelen in het vooruitzicht om het onkruid aan te pakken in openbare ruimtes.

Raadslid VAN BREE diende recent vast te stellen dat de 5 kerkhoven (zie foto’s onderaan) een respectloos aanzicht geven. Ze stelt: “nochtans heeft de Vlaamse Milieumaatschappij het huidige pesticidenbeleid reeds in 2004 geïntroduceerd. Vele gemeenten pasten hun groenbeleid hieraan aan door aanpassing van het openbaar domein maar ook door gespreide investeringen in machines. Grimbergen is hier duidelijk tekort geschoten.”

Tevens klaagt VAN BREE de beperkte maatregelen aan die het gemeentebestuur in het vooruitzicht heeft gesteld in de strijd tegen het onkruid: “Grimbergen beschikt over ontoereikende machines om de openbare ruimte onkruidvrij te houden. De Vereniging voor Steden en Gemeenten berekende in 2004 dat het nieuwe pesticidevrije beleid een gemiddelde gemeente 75.000 Euro zou kosten. Van een grote gemeente als Grimbergen kan dan ook verwacht worden dat er een gepast budget voorzien wordt en vooral de juiste machines voorhanden zijn om het werk van de groendienst te vergemakkelijken, zoals thermische gasbranders.”

Komende gemeenteraad van 29 augustus zal raadslid VAN BREE daarom voorstellen doen ter aanpassing van het groenbeleid en aanschaffing van specifieke machines waaronder de thermische gasbrander. Ook wenst VAN BREE dat de situatie wordt aangeklaagd bij minister Schauvliege “zodat er kan gewerkt worden aan een bovengemeentelijke aankoop van de kostelijke machines”, vult Van Bree aan.

Voor nadere informatie, kan u raadslid Karlijne VAN BREE contacteren via 0474/93.12.19 of karlijne.vanbree@vernieuwing.org

5 foto’s van de kerkhoven van Strombeek-Bever, Grimbergen-centrum (Veldkant), Grimbergen (Lint), Beigem en Humbeek:

Grimbergen_2 Grimbergen_6 Grimbergen_5 Grimbergen_4 Grimbergen_3

Foto begraafplaats Overpelt-Centrum:

Kerkhof Overpelt

Persartikel HLN 23/08/2016

download-clip_20160823_het-laatste-nieuws-de-ring-brussel_p-16-17

Klik hier om het artikel online te lezen op “Het laatste nieuws”.

Facebooktwitter