[PM] Na zes jaar stilstand… Strijden voor Vernieuwing in Grimbergen

Voorstelling kandidatenlijst Vernieuwing – 10 juni 2018

Vaderdag 2018 is voor ons een heuglijke dag. Want vandaag wordt onze nieuwe ploeg boven de doopvont gehouden: 33 enthousiaste mensen die hard willen strijden voor Vernieuwing in Grimbergen.

Die vernieuwing is absoluut noodzakelijk voor onze gemeente: het beleid van de afgelopen jaren wordt immers vooral gekenmerkt door stilstand, in de eerste plaats op vlak van mobiliteit (de traagheid van de werken allerhande, het uitblijven van beslissingen,…) en ruimtelijke ordening (Eurostadion, uitblijven van RUP’s Verbrande Brug en Potaarde, falende woonprojecten,…).

Daar tegenover willen wij een positief verhaal plaatsen, met duidelijke keuzes voor een beter beleid:

– met een doordacht woonbeleid willen wij de jonge Grimbergenaars de kans bieden om hier te blijven wonen; dit moet gekoppeld worden aan een helder integratiebeleid, gebaseerd op onze taal en waarden, zodat de verbrusseling van onze gemeente wordt tegengegaan;
– wij willen het landelijk en groen karakter van onze gemeente absoluut vrijwaren en zelfs versterken. Tegelijk ijveren wij voor een leefbaar én zeker ook bereikbaar Strombeek-Bever, op mensenmaat;
– wij willen prioriteit voor veiligheid, met voldoende patrouilles en een aanspreekbare wijkpolitie, waarbij we niet langer achterblijven ten opzichte van de buurgemeenten inzake camerabewaking en interventietijd.

Vernieuwing benadrukt daarbij haar onafhankelijk karakter tegenover de nationale partijpolitiek. Wij trekken vrij en ongebonden naar de kiezer, zonder structurele partijbanden. We staan financieel op eigen benen, bepalen autonoom ons programma en zijn aan niemand schatplichtig.

Dat is een vrij uniek concept voor Grimbergen: we moeten 48 jaar teruggaan in de tijd toen zich iets gelijkaardigs voordeed in onze gemeente met de Nieuwe Katholieke Groepering (NKG) van wijlen Jef Mensalt.

Onze werkwijze heeft het grote voordeel dat enkel de belangen van Grimbergen en van de Grimbergenaars onze leidraad zijn. Wij moeten ons dus niet bekommeren om beslissingen die elders zijn genomen of opgelegd.

Deze keuze wordt gedragen door al onze mensen, die zich allemaal voor de volle honderd procent inzetten voor ons project.

Sterk, verscheiden en representatief

We zijn bijzonder trots op de ijzersterke, zeer verscheiden en tegelijk representatieve ploeg die we hebben samengesteld. Alle deelgemeenten en wijken zijn daarbij correct vertegenwoordigd, net als alle leeftijdsgroepen.

Op onze lijst staan drie kandidaten van Beigem, zeven van Humbeek, negen van Grimbergen-centrum, zes van de wijken Borcht/Molenveld en Verbrande Brug en acht van Strombeek-Bever en Haneveld/Potaarde.

Bij onze kandidaten zijn er zes twintigers en vijf dertigers, zes veertigers en tien vijftigers, vier zestigers en twee zeventigers.
De lijst wordt getrokken door het duo Bart Laeremans en Karlijne van Bree. Daarop volgen de uittredende raadsleden Eric Nagels, Martine De Coppel (OCMW), Luk Raekelboom en Yves Verberck. Chantal Lauwers, Peter Plessers, Wim Missotten en oud-OCMW-raadslid Pierre Van den Wijngaert vervolledigen de top tien. Ilse Schoonjans is lijsttrekker van de tweede kolom op de stemcomputer (18de plaats).

16 kandidaten stonden reeds in 2012 op de lijst en 17 kandidaten zijn nieuw in de Grimbergse politiek.
Lijstduwer Robert Van Driquelle stond 36 jaar geleden al wel op een Volksunielijst en Johan Geldhof is de zoon van gewezen VU-raadslid Omer Geldhof.

De gemiddelde leeftijd van onze kandidaten is 46,8 jaar.


Klik op de foto om hem te vergroten

Klik hier om de volledige lijst te bekijken.

Beginselverklaring Vernieuwing

Vernieuwing is een onafhankelijke Grimbergse ledenvereniging, zonder structurele banden met enige nationale partij of beweging. Vernieuwing bepaalt volledig autonoom haar politieke lijn en is aan niemand schatplichtig.
Onze betrachting is te streven naar een beter bestuur voor Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever en al onze wijken, waarbij wij ons laten leiden door volgende principes:

1. We willen het eigen en dus Vlaamse karakter van onze wijken en van onze gemeente behouden, want het is de enige manier om de opslorping door de grootstad te voorkomen. We staan daarbij vanzelfsprekend open voor mensen met een anderstalige afkomst die de inspanning doen om zich te integreren en om Grimbergenaar te worden met de Grimbergenaars.

2. We willen dat jonge Grimbergenaars hier kunnen blijven wonen of kunnen terugkeren en dat vergt dus een weldoordacht woonbeleid, met voorrang voor mensen met een lokale band. Betaalbaar wonen is een werkwoord en mag niet langer een holle slogan blijven.

3. Wij willen het landelijk en groen karakter van onze gemeente absoluut vrijwaren en zelfs versterken. De open ruimte in onze gemeente moet dus zo veel mogelijk behouden blijven. En we willen tegelijk een leefbaar én zeker ook bereikbaar Strombeek-Bever, op mensenmaat.

4. Wij willen een veilig Grimbergen, dat niet achterblijft ten opzichte van de buurgemeenten. Onze voorstellen voor camera’s, buurtinformatienetwerken en dubbele nachtpatrouilles werden opgepikt en omgezet in beleid, maar we zijn er nog lang niet.

5. Wij willen in het bestuur bekwame, betrokken en integere mensen, die zich niet laten leiden door het eigenbelang, niet door het enge partijbelang maar door het algemeen belang, dat van Grimbergen en van onze inwoners.

UPDATE: persartikels

RINGTV – 11/06/2018

Het Nieuwsblad – 12/06/2018

Het Laatste Nieuws – 13/06/2018

Facebooktwitter