[PM] Iemand moet de slimste zijn…

Persbericht Luk Raekelboom, 9 november 2018

Op 26 oktober werden we geconfronteerd met een onbegrijpelijke beslissing van de statutaire commissie van de partij Open VLD.

Blijkbaar ben ik de struikelsteen die zou verhinderen dat er in Grimbergen een coalitie tot stand komt tussen onze lokale partij Vernieuwing en de Grimbergse fracties van Open VLD en N-VA.

Door mijn engagement en tewerkstelling bij de partij Vlaams Belang zou een coalitie met Vernieuwing neerkomen op een doorbreking van het zogeheten “Cordon Sanitaire”, waardoor de zes raadsleden van de Grimbergse Open VLD uit hun partij zouden gezet worden.

De lokale VLD werd gevraagd om mij voor een keuze te stellen: ofwel zou ik mijn mandaat niet mogen opnemen, ofwel zou ik als onafhankelijk raadslid moeten gaan zetelen ofwel zou ik mijn job moeten opgeven. Enkel op die manier zou Vernieuwing tegemoetkomen aan de afspraak die werd gemaakt, met name dat niemand van onze lijst zich als Vlaams Belanger zou profileren.

Ik denk dat ik aan die vraag nochtans was tegemoet gekomen: op vraag van Bart Laeremans heb ik mij geen kandidaat gesteld voor de provincieraadsverkiezingen en heb ik mij uitsluitend gefocust op de campagne van Vernieuwing, ook via de sociale media. Eveneens heb ik met overtuiging de beginselverklaring van Vernieuwing ondertekend waarin de ongebondenheid van de partij duidelijk wordt bevestigd.

Al sinds de verkiezingen van 2012, toen ik werd verkozen als zesde kandidaat op de lijst van Vernieuwing, heb ik mijn mandaat gescheiden gehouden van de nationale politiek en bijvoorbeeld niet gefigureerd in het lokaal blad van Vlaams Belang.

Toen deze kwestie voorlag bij de statutaire commissie van Open VLD, heb ik in een brief laten weten dat ik dit onderscheid zou handhaven en dat ik, buiten de strikte invulling van mijn job, geen andere publieke partijpolitieke functies meer zou opnemen. Concreet had ik op 20 oktober ontslag genomen uit mijn regionale bestuursfuncties.

Toch bleek dit gebaar onvoldoende en eiste men plots dat ik ook mijn werk zou opgeven. Dit is een eis die voordien nooit was gesteld en waaraan ik onmogelijk kan en wil tegemoet komen. Ook de mogelijkheid om mijn mandaat niet op te nemen, is voor mij geen optie: ik kan de 434 kiezers die mij een voorkeurstem gaven, niet in de steek laten. Overigens drong ook niemand bij Vernieuwing erop aan om mijn mandaat te laten vallen.

Om de nieuwe coalitie een kans te geven, bleef er dus maar één optie meer over, met name gaan zetelen als onafhankelijke.

Dit zou betekenen dat ik mijn fractie moet verlaten en dat ik geen deel kan uitmaken van de meerderheidsploeg. Ook zou ik hierdoor mijn stemrecht verliezen in de commissies.

Om alle gevolgen van deze piste af te toetsen, heb ik de afgelopen week overleg gepleegd met mijn fractiegenoten en met enkele afgevaardigden van Open VLD. Uit dit laatste gesprek is gebleken dat de beslissing van de statutaire commissie onomkeerbaar is en dat de lokale raadsleden deze zonder meer dienen te aanvaarden. Er werd mij verzekerd dat niemand mij viseert als persoon en dat mijn rechten als raadslid niet zullen gefnuikt worden. Ook ben ik meteen welkom in de meerderheidsploeg wanneer ik mijn job zou opgeven, maar dat ben ik dus niet van plan.

In deze omstandigheden is er rationeel geen andere beslissing mogelijk dan uit de fractie van Vernieuwing te treden, ook al valt deze beslissing mij op velerlei vlakken, zeker ook menselijk, ontzettend zwaar.

Enkel door deze stap kan de zaak gedeblokkeerd worden en kan de nieuwe coalitie realiteit worden. Enkel dan kan er een andere en betere wind waaien in Grimbergen. Iemand moet de slimste zijn en het algemeen belang vooropstellen.

Ik handhaaf daarbij mijn beslissing inzake de terugtreding uit enkele regionale bestuursfuncties bij het Vlaams Belang. Ik hou veel van mijn partij en men zal er begrijpen dat ik mijn politieke focus de komende jaren op Grimbergen wil richten.

Ik hou mijn engagementen. Zo zit ik nu eenmaal in mekaar. Spijtig dat men daar bij andere partijen veel lichter over heen stapt en zo gemakkelijk buigt voor de holle retoriek van groene fanatici.

Luk Raekelboom
Gemeenteraadslid Grimbergen

Facebooktwitter