[PM] Grimbergs gemeentebestuur en deputatie treden regelgeving met de voeten

Turks cultuurcentrum: buren gaan in beroep tegen vergunning

Maandag ontving onze raadsman, Mr. Joost Bosquet, de beslissing van de deputatie van Vlaams-Brabant, die blijkbaar al op 23 november was genomen, maar pas later werd genotuleerd: de bestemmingswijziging voor het gebouw aan de Grimbergsesteenweg van handelspand naar cultuurcentrum werd, onder voorwaarden, ingewilligd.

Zoals eerder meegedeeld, hadden buurtbewoners van het Turks Cultuurcentrum Hicret aan de Grimbergsesteenweg -met steun van Vernieuwing- bezwaar ingediend bij de deputatie van Vlaams-Brabant tegen deze bestemmingswijziging, die op 22 mei jl. goedgekeurd was door het Grimbergse schepencollege.

De provinciale stedenbouwkundige ambtenaar van Vlaams-Brabant gaf de bezwaarindieners gelijk. In haar verslag van 29 september stelde deze onder meer:

– er is een grondige aanpassing van de plannen en de aanvraag noodzakelijk;
– de aanvraag voldoet niet aan de gemeentelijke parkeerverordening. De parkeerdruk wordt afgewenteld op het openbaar domein.

De deputatie gaat over deze elementen bijzonder licht heen: men neemt genoegen met enkele nieuwe plannen die worden voorgelegd tijdens de hoorzitting én men gaat akkoord met een “afwijking” inzake de parkeerregels op uitdrukkelijke vraag van de burgemeester. Deze had tijdens de hoorzitting gesteld dat er zeker voldoende parkeervoorzieningen in de buurt aanwezig zijn, hoewel dit absoluut niet het geval is. De burgemeester verwees daarbij naar de vroegere situatie met het ontmoetingscentrum in de Villegasstraat, maar dat kleine café was niet te vergelijken met de koranschool (vijf klaslokalen) die men hier heeft gerealiseerd.

De deputatie schreef zelf in haar beslissing dat er volgens de gemeentelijke parkeerverordening minstens 10 parkeerplaatsen voor wagens en 23 fietsstalplaatsen aanwezig hadden moeten zijn op het terrein zelf van het cultuurcentrum (9,5 are!). In werkelijkheid zijn er NUL parkeerplaatsen voor wagens. Dit is geen afwijking meer van het gemeentelijk reglement, maar het straal negeren ervan.

Het is duidelijk dat de beslissing van de deputatie met haken en ogen aan mekaar hangt en juridisch zeer zwak is onderbouwd. De buurtbewoners die via onze raadsman bezwaar hadden ingediend, hebben dan ook beslist om beroep aan te tekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Wij blijven het bijzonder straf vinden dat het gemeentebestuur (met name CD&V en Groen) de eigen parkeerverordening, die nog maar pas geactualiseerd werd door de gemeenteraad, met voeten treedt en dat de burgemeester aan de provincie vraagt om hetzelfde te doen. Alle particulieren en handelaars worden daarentegen verplicht om die verordening strikt na te leven, met boetes van 13.000 euro per ontbrekende parkeerplaats. Maar voor een erg omstreden cultuurcentrum van een fundamentalistische organisatie (Milli Görüs) wordt koste noch moeite gespaard om de regels buiten toepassing te verklaren.

Bart Laeremans
Fractievoorzitter Vernieuwing

Lees hier de beslissing van de deputatie.

Lees hier het advies van de administratie.

In de pers:

Het Laatste Nieuws Za. 20/01/2018: klik hier

Het Nieuwsblad Za. 20/01/2018 : klik hier

Facebooktwitter