[PM] Eurostadion: negatieve beslissing Schauvliege was de enige mogelijke optie

Vlaamse regering moet nu zélf verantwoorde invulling Parking C uitwerken

De fractie Vernieuwing van de Grimbergse gemeenteraad heeft kennis genomen van de beslissing van minister Schauvliege. De weigering van de omgevingsvergunning was de enige mogelijke optie: de minister kon immers onmogelijk ingaan tegen de zeer gegronde bezwaren van de Vlaamse administratie en van ruim 2500 burgers die een onderbouwd bezwaarschrift hadden ingediend. Vernieuwing stond met haar standpunt aanvankelijk quasi alleen. We zijn blij dat ons gelijk over de hele lijn bevestigd wordt. Onze hulde gaat hierbij uitdrukkelijk naar het Grimbergse Buurtcomité uit de naburige wijk Treft, dat zeer professioneel werk geleverd heeft.

Hiermee valt normaal gezien het doek over dit megalomane stadion- en vastgoedproject, dat de stad en het gewest Brussel wilden realiseren buiten hun eigen grondgebied en met zware miskenning van de stedenbouwkundige regels die de Vlaamse overheid in 2011 had opgelegd.

Toch heeft de Vlaamse overheid in dit dossier eveneens boter op het hoofd omdat ze destijds, bij het uitwerken van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB), heeft nagelaten zelf een zinvol project uit te werken voor dit zeer strategische gelegen terrein. De vorige Vlaamse regering van Kris Peeters heeft zich zelfs laten meeslepen met de Brusselse expansiezucht, door in september 2013 een principieel akkoord af te sluiten met zowel het Brusselse gewest als de federale regering, ter ondersteuning van dit bouwproject.

Daarom vragen wij nu dat de Vlaamse regering in dit dossier eindelijk haar verantwoordelijkheid opneemt en zelf een zinvolle invulling geeft voor dit terrein van 27 hectare, dat volledig op het Vlaamse grondgebied ligt (het ligt integraal in Grimbergen).

Concreet vragen wij dat de Vlaamse overheid de gronden overneemt (onteigent) en een project uitwerkt dat wél compatibel is met de belangen van Vlaanderen. Uiteraard kan daarbij de actuele parkeerfunctie ten behoeve van de Heizelpaleizen behouden blijven, maar de ruimte hiervoor kan ingeperkt worden door de realisatie van ondergrondse parkeerruimte.

Daarnaast kan Parking C voor ons in de toekomst een functie krijgen als kruispunt van openbaar vervoer, bijvoorbeeld als pendelparking en opstapplaats voor de trambuslijn Heizel-Zaventem en als stelplaats voor De Lijn. Ook een deel van de administratie van De Lijn kan hier op termijn gevestigd worden. Voor ons is het in ieder geval uitgesloten dat dit terrein wordt volgestouwd met Brusselse projecten. We kunnen ons enkel verzoenen met de uitbating door Brussel van de parking van de Heizelpaleizen, vermits de terreinen daarvoor sinds 1958 gediend hebben.

Tenslotte vragen wij uitdrukkelijk om geen projecten te voorzien die nieuw verkeer aantrekken zolang de werken aan de noorderring niet voltooid zijn. De communicatie van de Werkvennootschap, de nieuwe Vlaamse instelling die deze grootschalige werken momenteel voorbereidt, was immers duidelijk: de komende jaren zal het verkeer op de Ring sterk moeten verminderen. Er is dus de eerstkomende jaren geen plaats voor nieuwe grootschalige projecten die extra volk trekken, wel integendeel.

Bart Laeremans
Fractievoorzitter Vernieuwing
0476 46 98 85

Karlijne Van Bree
Voorzitter Vernieuwing

Facebooktwitter