[PM] Beslissing van de statutaire commissie van Open VLD

Geachte Redactie,

Wij worden vanavond via de pers in kennis gesteld van de beslissing van de statutaire commissie van Open VLD over de positie van Luk Raekelboom.

Luk was reeds gemeenteraadslid voor Vernieuwing sinds 2012 en werd herkozen op 14 oktober jl.

Tijdens de voorbije jaren en tijdens de campagne heeft hij zich uitsluitend geprofileerd als mandataris en militant voor Vernieuwing en een duidelijk onderscheid gemaakt met zijn job.

Net als alle andere kandidaten heeft hij met overtuiging onze beginselverklaring ondertekend waarin gesteld wordt dat Vernieuwing “een onafhankelijke ledenvereniging is, zonder structurele banden met enige nationale partij of beweging. Vernieuwing bepaalt volledig autonoom haar politieke lijn en is aan niemand schatplichtig.”

Ook nam Luk vorig weekend ontslag uit zijn functie in de regionale werking, die overigens samenhing met zijn job.

Blijkbaar is dat allemaal onvoldoende.

We stellen vast dat de leden van de plaatselijke Open VLD tot 1 december de tijd krijgen om hierover standpunt in te nemen of initiatieven te ontwikkelen.

In deze omstandigheden zou het ongepast zijn om overhaast te reageren. Wij wensen minstens de herfstvakantie te gebruiken om hierover na te denken en overleg te plegen en zullen hierover dus enige tijd niet communiceren.

We verzoeken de media om deze radiostilte te respecteren en onze mandatarissen bijgevolg niet lastig te vallen.

Namens Vernieuwing,

Bart Laeremans
Fractievoorzitter
Karlijne Van Bree
Voorzitter

Bijlage: beginselverklaring

Facebooktwitter